saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau d'Educació Social


Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 

 • Coordinadora: Gisela Ferré (gisela.ferre@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escola Pública de Bonavista
 • Resum: En el marc de l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat, que comparteix l'estudiantat de primer curs de quatre titulacions diferents de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia), es treballa la integració a l'aula de l'alumnat de 1r i 2n de primària de l'Escola Bonavista, un centre de màxima complexitat de grup C. L'estudiantat de la URV realitza unes sessions d'observació de la interacció entre iguals dels infants a l'aula i elabora una proposta d'integració tenint en compte les característiques evolutives. Les sessions d'observació es realitzen en petits grups durant el mes de novembre i al mes de febrer es fa el retorn de les aportacions a l'escola.

Investigació i avaluació en educació

 • Coordinadora: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Planificació i organització de la intervenció educativa

 • Coordinadora: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Política i gestió educativa

 • Coordinadora: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Projecció professional

 • Coordinadora: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Psicologia de l'adolescència, maduresa i tercera edat

 • Coordinadora: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Atenció a la diversitat

 • Coordinadora: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Comunitat, entorn social i acció comunitària

 • Coordinadora: Barbara Biglia
 • Destinatari del servei: Ajuntament del Vendrell - Taula Comunitària
 • Resum: Aquest APS s'emmarca en el projecte comunitari del Vendrell que, amb un ampli recorregut, es caracteritza per haver teixit unes relacions de confiança i de treball col·laboratiu amb moltes entitats ciutadanes. Des de la Taula Comunitària, òrgan que gestiona el treball comunitari, s'ha detectat la necessitat de fer un balanç de la feina feta analitzant l'impacte i els resultats de les actuacions realitzades en aquests anys per millorar el treball de cara al futur. El treball que es proposa als estudiants és l'avaluació del funcionament d'aquesta experiència, el diagnòstic de les necessitats de la comunitat i el disseny de propostes de millora. Es proposa una experiència vivencial vinculada al tarannà i a la dinàmica de la taula però alhora que pugui donar-li una mirada externa que obri nou escenari de treball de cara al futur. Especialment es vol eixamplar el capital social comunitari identificant aspectes que cal reforçar en el treball, entitats del territori encara no implicades, capacitat de comunicació amb veïns i veïnes del Vendrell, millora de la percepció respecte a les iniciatives proposades… L'anàlisi de les dinàmiques comunitàries és clau per consolidar aquest espai com a propi de la ciutat que permet donar veu i empenta a entitats que si no fos així tindrien dificultats per establir una bona xarxa. D'altra banda els estudiants podran posar en pràctica en una situació real els aprenentatges de la assignatura de Comunitat, entorn social i acció comunitària, i conèixer els avantatges i dificultats del treball en el camp.

Desenvolupament i ètica professional en educació social

 • Professora: Carmen Negrillo (carme.negrillo@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Residència Vila-seca
 • Resum: A través de la realització d’un petit programa d’activitats per part dels estudiants d’aquesta assignatura i adreçades a persones de la tercera edat amb diferents necessitats socials s’ofereix un servei per enriquir la salut, les relacions socials, etc. dels usuaris d'una residència de gent gran. Al mateix temps, els estudiants poden experimentar un coneixement proper d’un entorn laboral d’intervenció socioeducativa i practicar la responsabilitat social com a professionals. A la Residència Vila-seca es realitzen diversos serveis per a la gent gran a través de l’enfocament de l’atenció centrada en la persona basat en el model “Demential care mappaing” que busca el benestar integral de les persones. Les activitats d’aprenentatge servei consisteixen en experiències potenciadores d’aquest enfocament com:

  - Lectura de llibres i conversa amb persones grans
  - Realització d’activitats lúdiques
  - Realització d’activitats de gimnàstica cerebral
  - Realització d’activitats d’educació socioemocional
  - Altres relacionades amb l’art, la creativitat, la inclusió social...

Pràctiques Externes - Pràcticum Cooperació

 • Coordinadora: Paloma Vicens (paloma.vicens@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació El Sueño de la Campana
 • Resum: El Pràcticum de Cooperació neix d’un acord de cooperació durant el curs 2004-2005 entre la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació El Sueño de la Campana de San Ramón (Matagalpa, Nicaragua). El projecte aprovat per la Junta de la Facultat té com a objectiu primordial incloure dins de la formació de l’estudiantat d’aquesta facultat, unes pràctiques externes solidàries que els permetin formar-se com a bons professionals i també com a persones sensibles als problemes presents en el món actual, a la vegada que coneixen la realitat d’altres països que assoleixen una situació de pobresa i marginació. La participació de la Facultat se centra en aspectes educatius, psicològics i socials, treballant principalment amb els col·lectius més vulnerables: nens i nenes, joves i dones. L’estudiantat del Grau d’Educació Infantil que s’incorpora a les Pràctiques realitza tasques pròpies del seu àmbit de formació en diferents Escoles de San Ramón sota la supervisió de les tutores de cadascun d’aquests centres i institucions, les tutores de la FCEP i de la psicòloga de la Fundació El Sueño de la Campana.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Treball Fi de Grau - Pràcticum Cooperació

 • Coordinadora: Paloma Vicens (paloma.vicens@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació El Sueño de la Campana
 • Resum: L'estudiantat que hagi realitzat les Pràctiques Externes amb el marc anteriorment explicat pot desenvolupar en el mateix el seu Treball Fi de Grau.

Treball Fi de Grau - Estudi sobre els beneficis que aporta l'hípica i el seu entorn a persones en situació de vulnerabilitat social

 • Coordinadora: Montserrat Guasch García (montserrat.guasch@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Club Hípic Reus QMT
 • Resum: Aquest projecte es deriva del I Mercat de Projectes Socials de la URV. Aquest projecte té com a objectiu investigar els aspectes que poden canviar arran de la participació en el Club Hípic, per mitjà d'un estudi de casos. Concretament la mostra estarà formada per 5 o 6 joves en situació de risc social, que estan participant actualment o han format part d'un projecte d'inclusió social, que porta a terme aquesta entitat. El projecte tracta d'apropar el món del cavall, a nois i noies de l'aula oberta de l'IES Gaudí de Reus. Aquests joves compten amb adaptacions curriculars, per motius diversos, entre ells la manca de motivació, el rebuig de la dinàmica escolar, la manca d'estratègies d'aprenentatge, problemes a escala personal i/o social, entre d'altres.

Treball Fi de Grau - Estudi sobre l'impacte de l'entitat a l'entorn comunitari

 • Professor: Cristian Carrera (cristiano.carrera@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació Mossen Federic Bara i Cortiella
 • Resum: Aquest treball de fi de grau deriva del III Mercat de Projectes Socials de la URV. Es tracta de realitzar un estudi sobre l'impacte de l'actuació de l'entitat sobre l'entorn comunitari, per tal de determinar com la intervenció educativa que es realitza des de la fundació influeixen en la millora del rendiment escolar de les persones destinatàries del servei.

Treball Fi de Grau - L'emprenedoria social com a eina per a la inclusió social

 • Professor: Joan Cabré Olivé (joan.cabre@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Jove Cambra de Tarragona
 • Resum: Aquest treball de fi de grau deriva del II Mercat de Projectes Socials de la URV. La Jove Cambra Internacional és una associació no governamental on joves de tot el món aprenen a assumir responsabilitats i a desenvolupar habilitats directives mitjançant el treball en projectes per a la comunitat. Per aquest motiu, un dels objectius de l'associació és atraure a nous membres per poder liderar els projectes actuals i futurs, i també analitzar quines són les necessitats de la comunitat per tal de liderar projectes que hi donin resposta. Per respondre a aquests objectius, l'experiència presentada posa el focus doblement en el col·lectiu de joves: per una banda en l'anàlisi de les necessitats, interessos, motivacions dels joves en el context de Tarragona per tal d'impulsar projectes que donin resposta a aquests interessos i necessitats, i per altra banda en l'apoderament, perquè aquest mateix col·lectiu de joves sigui el que lideri aquestes propostes. Més concretament es vol analitzar el col·lectiu de joves entre 16-25 anys en situació d'exclusió social o en risc de Tarragona, per obrir una nova línia en la Jove Cambra en el lideratge de projectes d'inclusió social. Per tant, es parteix d'explorar les estratègies, els programes, l'expertesa i la potencialitat que té la Jove Cambra quant a emprenedoria i lideratge de projectes amb l'objectiu d'identificar quins són els elements claus a incorporar o a tenir en compte en l'estratègia d'emprenedoria de la Jova Cambra, per fomentar projectes d'èxit per a la inclusió social en joves.

Treball Fi de Grau - Anàlisi de les capacitats adaptatives de persones amb discapacitat intel·lectual

 • Professor: Aitor Gómez González (aitor.gomez@urv.cat)
 • Destinatari del servei: La Tutela
 • Resum: L'estudiant desenvolupa el seu treball en pisos tutelats amb l'objectiu de valorar les necessitats socials que tenen les persones que hi viuen, per poder fer una proposta de millora adreçada a potenciar les seves habilitats socials. Per aquest motiu es realitza entrevistes semiestructurades amb professionals, s’administra un petit qüestionari d'habilitats socials a les persones que viuen en aquests pisos i també les entrevista. Idealment també durà a terme algunes observacions en els pisos, per veure'n com afronten situacions quotidianes i com utilitzen aquestes habilitats socials. A través d'aquest estudi, l'alumne fa una proposta de millora del treball que es dugui a l'entitat en relació a les habilitats socials, tractant de convergir els interessos dels professionals i de les mateixes persones que viuen en aquests pisos. 

Treball Fi de Grau - Dinamització de joves: motivació i creació de dinàmiques

 • Professor: Aitor Gómez González (aitor.gomez@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Espai Jove Kesse
 • Resum: Es porta a terme un treball de recerca que implica aplicar tècniques de recollida de dades qualitatives a professionals i usuaris del servei. L'objectiu principal radica en: identificar els motius pels quals els joves no vénen de forma contínua al servei i poder fer així una proposta que serveixi per potenciar l'arribada més elevada i constant dels joves. Les entrevistes i grups de discussió que es farà, serviran, per a detectar els possibles motius pels quals la joventut no venen.

Treball Fi de Grau - Estudi poblacional sobre esport i persones amb discapacitat física

 • Professora: Montserrat Guasch García (montserrat.guasch@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació d'Esport Adaptat de Pàdel "Pàdel Amb Tu"
 • Resum: Estudi poblacional sobre esport i persones amb discapacitat, a partir dels 7 anys, a la província de Tarragona. Classificant els diferents esports practicats, amb informació sobre l'activitat requerida, horaris, freqüència, preus, etc., calculant el percentatge de persones que practiquen activitats esportives als tallers ocupacionals i a les escoles d'educació especial i explorant les possibilitats de millora dels programes esportius destinats a la població amb discapacitat.

Acció educativa en famílies

 • Professora: Jessica Casas (jessica.casas@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
 • Resum: Els estudiants dissenyen projectes d'educació familiar tenint en compte les necessitats reals detectades pels professionals dels Equips Bàsics de Serveis Socials (EBSS) de Tarragona. Aquesta activitat implica que els Educadors Socials dels EBSS de Tarragona participin de forma activa amb l'estudiantat, assessorant i orientant l'estudiantat i fent el seguiment del disseny del projecte.

Infància i Salut

 • Professora: Carmen Ponce (carmen.ponce@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Reus
 • Resum: L'estudiantat participa en el desenvolupament d'una exposició interactiva dirigida als alumnes de 4t d'ESO de centres de secundària de la ciutat de Reus. Es treballen els temes de Prevenció de les Drogodependències (alcohol, tabac i pastilles) i Prevenció del VIH i Salut Sexual. Forma part d'un projecte d'Educació per la Salut a Secundària del Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Reus. L'exposició es planteja com un treball puntual però dins un projecte ampli de treball continuat amb els tutors i alumnes al llarg del curs escolar.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio
 • Vídeo:

Ètica en la intervenció educativa en desadaptació social

 • Coordinadora: Carme Negrillo Falcó (carme.negrillo@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Residència Vila-seca (MGI- Mutual Gestión Integral)
 • Resum: A través de la realització d’un petit programa d’activitats per part dels estudiants d’aquesta assignatura i adreçades a persones de la tercera edat amb diferents necessitats socials s’oferiria un servei per enriquir la salut, les relacions socials... dels usuaris de la Residència Vila-Seca. Al mateix temps els estudiants podran experimentar un coneixement proper d’un entorn laboral d’intervenció socioeducativa i practicar la responsabilitat social com a professionals.

  A la Residència Vila-seca es realitzen diversos serveis per a la gent gran a través de l’enfocament de l’atenció centrada en la persona basat en el model “Demential care mapping” que busca el benestar integral de les persones. Les activitats d’aprenentatge-servei consistiran en experiències potenciadores d’aquest enfocament com:
  - Lectura de llibres i conversa amb persones grans
  - Realització d’activitats lúdiques
  - Realització d’activitats de gimnàstica cerebral
  - Realització d’activitats d’educació socioemocional
  - Altres relacionades amb l’art, la creativitat, la inclusió social...

  L'estudiantat podrà aprendre i adquirir experiència amb el treball amb persones grans en la realització d’activitats pedagògiques, lúdiques i socials.

Ètica en la intervenció educativa en infància i família

 • Coordinadora: Carme Negrillo Falcó (carme.negrillo@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Residència Vila-seca (MGI- Mutual Gestión Integral)
 • Resum: A través de la realització d’un petit programa d’activitats per part dels estudiants d’aquesta assignatura i adreçades a persones de la tercera edat amb diferents necessitats socials s’oferiria un servei per enriquir la salut, les relacions socials... dels usuaris de la Residència Vila-Seca. Al mateix temps els estudiants podran experimentar un coneixement proper d’un entorn laboral d’intervenció socioeducativa i practicar la responsabilitat social com a professionals.

  A la Residència Vila-seca es realitzen diversos serveis per a la gent gran a través de l’enfocament de l’atenció centrada en la persona basat en el model “Demential care mapping” que busca el benestar integral de les persones. Les activitats d’aprenentatge-servei consistiran en experiències potenciadores d’aquest enfocament com:
  - Lectura de llibres i conversa amb persones grans
  - Realització d’activitats lúdiques
  - Realització d’activitats de gimnàstica cerebral
  - Realització d’activitats d’educació socioemocional
  - Altres relacionades amb l’art, la creativitat, la inclusió social...

  L'estudiantat podrà aprendre i adquirir experiència amb el treball amb persones grans en la realització d’activitats pedagògiques, lúdiques i socials.