saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Dret


Pràctiques Externes – Clínica Jurídica Ambiental

 • Coordinadora: Aitana de la Varga (aitana.delavarga@urv.cat) i Elisabet Cerrato Guri (elisabet.cerrato@urv.cat)
 • Resum: Un dels llocs de pràctiques que s'ofereix a l'estudiantat del Grau de Dret és el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) en el qual s'integra la Clínica Jurídica Ambiental. En l’àmbit del Dret, una de les fórmules d’APS més esteses internacionalment és la coneguda com a Clinical Legal Education o formació jurídica clínica, metodologia avui considerada com un moviment global per a la justícia social que involucra a estudiants i professors de tot el món. El tipus de servei que presten els estudiants sota la tutorització d’un equip docent és: la redacció de dictàmens i informes jurídics, la redacció de propostes normatives d’àmbit local, i la conciliació i mediació ambiental. Des de l’inici de la seva activitat, el curs acadèmic 2005-2006, i fins al curs acadèmic 2017-2018, la Clínica Jurídica Ambiental ha treballat en un total de 55 casos per a 30 clients. La Clínica Jurídica Ambiental va rebre el premi a la qualitat docent del Consell Social de la URV el 2007 en la seva modalitat col·lectiva; i forma part de la Network of Environmental Law Clinical Programs de la IUCN Academy of Environmental Law.

2007: Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent en modalitat col·lectiva. 

2018: Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent en modalitat col·lectiva pel projecte Horts socials a la URV: l'educació ambiental per a la innovació social.

2018: Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Univèrsitaria de la Generalitat de Catalunya pel projecte Horts Socials URV: l'educació ambiental per a la innovació social

     

Pràctiques Externes – Plataforma en defensa de l’Ebre

 • Coordinadora: Susana Borràs Pentinat (susana.borras@urv.cat)
 • Destinatari del Servei: Plataforma en defensa de l'Ebre
 • Resum: L'estudiant col·laborarà amb l'equip URV en la redacció de la segona queixa que la Plataforma presentarà a la Comissió Europea contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. L'estudiant aplicarà els seus coneixements de dret en benefici de l'esmentada entitat elaborant els arguments jurídics necessaris per a la protecció del riu Ebre i la defensa dels interessos d'aquesta entitat social sense ànim de lucre. 

Treball Fi de Grau - Informe jurídic sobre els Centres d'Internament d'Estrangers

 • Professor: Víctor Merino (victor.merino@urv.cat)
 • Destinataris del Servei: Plataforma pel Tancament dels CIE
 • Resum: Aquesta experiència s’emmarca en un projecte interuniversitari que té com a objectiu la realització d’un informe sobre la situació en què la població interna dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIEs) han estat detinguts/identificats, de forma que es puguin valorar les condicions de la detenció (possible vulneració de drets, identificació per ètnia, etc.). L’informe es realitza per encàrrec d’ONGs, específicament les que integren la Plataforma pel Tancament dels CIEs. Les universitats que hi participen són la Universitat de València; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Alcalá; Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. En el cas de la URV, tres estudiants de Dret elaboren l’informe en el context del Treball de Fi de Grau.

Treball Fi de Grau - Moviments socials i dret

 • Professor: Aitana de la Varga Pastor (aitana.delavarga@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació d’Acció Cultural Despertaferro
 • Resum: Aquest projecte es deriva del I Mercat de Projectes Socials de la URV i es basa en la realització d'estudis jurídics sobre la legislació municipal, autonòmica o estatal que afecta la vida diària de la gent, i especialment, als moviments socials. La finalitat d'aquest estudi és redactar una guia amb les indicacions i necessitats que indiquin l'entitat. 

Treball Fi de Grau - La responsabilitat civil derivada del delicte ambiental

 • Professor: Maria Marquès i Banqué (maria.marques@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Plataforma FlixNet
 • Resum: El cas de la contaminació de Flix ha estat objecte de diferents accions jurídiques en el passat. La Clínica Jurídica Ambiental de la URV assumeix l'encàrrec de la Plataforma FlixNet, el curs 2016-2017, d'elaborar un "mapa jurídic" de la situació, analitzant les accions dutes a terme fins avui, els arguments jurídics esgrimits i les vies jurídiques obertes. El treball es vincula a aquest encàrrec i compta amb la col·laboració del Grup de Defensa del Ter, entitat ambiental encarregada d'executar la responsabilitat civil orientada a la reparació del dany.

Treball Fi de Grau - Autoregulació del Horts Socials de la URV

 • Professor: Àngels Galiana Saurà (angels.galiana@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Horts Socials URV
 • Resum: Els Horts Socials de la URV van néixer amb l'objectiu d'incidir en la responsabilitat social de la protecció i la integració del medi ambient, partint del respecte i el compromís de totes les persones, amb una especial implicació de la Universitat. La filosofia de l'entitat és la de la gestió adequada dels recursos, treballant per conscienciar a la comunitat dins dels principis socioambientals de l'ecologisme, la solidaritat i la sobirania alimentària. Amb la intenció de no deixar estancat el projecte, sinó fer-lo cada vegada més gran es creen els Horts del Campus Bellissens. En aquest nou espai s'ha de treballar per crear una comunitat forta, basada en els valors que configuren la seva filosofia i que s'ha considerat que han de quedar reflectits en una norma. D'aquí que es parteixi de la idea de, des de la capacitat d'autoregulació que té l'entitat, es proposi un esborrany d'estatut que sigui debatut en un ple de la comunitat per la seva aprovació amb la màxima participació.

Treball Fi de Grau - Prevenció de la mutilació genital femenina 

 • Professor: Àngels Galiana Saurà (angels.galiana@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació Wassu UAB
 • Resum: La Fundació Wassu-UAB és una organització científica d'àmbit internacional, que actua per a la prevenció de la mutilació genital femenina (MGF) a través de la investigació antropològica i mèdica, aplicada a la transferència del coneixement.
  L'aportació que es pot realitzar des del punt de vista jurídic a la fundació és rellevant per tal de proposar tècniques legislatives i judicials més apropiades per a la prevenció de la MGF, i en aquest sentit es proposa realitzar un estudi de l'aplicació judicial del principi d'extraterritorialitat en la realització de pràctiques de MGF i els supòsits de nenes reagrupades.

Treball Fi de Grau – Estudi sobre l’execució de la responsabilitat civil per part dels condemnats en l’àmbit penitenciari i judicial

 • Professora: Maria Marquès i Banqué (maria.marques@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Centre Penitenciari Mas d’Enric
 • Resum: El Centre Penitenciari Mas d'Enric ha plantejat la necessitat de fer un estudi sobre l'execució de la responsabilitat civil per part dels condemnats en l'àmbit penitenciari i judicial, amb la finalitat de fer propostes per a una millor coordinació que reverteixi en l'interès de les víctimes i de la reinserció de l'intern. Per a realitzar aquest projecte s’han analitzat les execucions en l’àmbit judicial a partir d’entrevistes a responsables i les execucions en l’àmbit penitenciari en el cas del Centre Mas d’Enric.

Treball Fi de Grau - Informe legal sobre la situació de les comissions hospitalàries a Catalunya 

 • Professor: Josep Ramon Fuentes (josepramon.fuentes@urv.cat) 
 • Destinatari del servei: Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris
 • Resum: L’objectiu del treball és millorar les condicions dels usuaris del sistema sanitari a partir de l’anàlisi de les lleis vigents sobre les comissions hospitalàries i la redacció d’una proposta de modificació del Decret 201/2015, referent a la creació de comissions hospitalàries a Catalunya pel que fa a regions i sectors; per tal de millorar les condicions de treballs i de l’exercici dels drets dels usuaris en hospitals, centres d’atenció sociosanitària i d’atenció especialitzada i salut mental.

Treball Fi de Grau - Aplicació de la convenció de l’ONU a les entitats tutelars

 • Professor:  Marcel Mateu (marecl.mateu@urv.cat)
 • Destinatari del servei: La Tutela
 • Resum: L’estudiant ha analitzat les implicacions per a l’entitat tutelar del canvi de paradigma envers les persones amb discapacitat des de la ratificació per l’Estat espanyol de la convenció de l’ONU sobre el dret de les persones amb discapacitat. El sistema anterior estava basat en la ‘substitució’ de la voluntat de les persones amb discapacitat mentre que el sistema actual es basa en l’acompanyament i el suport per al lliure exercici de la seva capacitat jurídica i dels seus drets fonamental. L’objectiu últim és donar unes propostes i uns objectius d’actuació per arribar a aquest model de lliure exercici dels seus drets.