saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Dret


Pràctiques Externes – Clínica Jurídica Ambiental

 • Coordinadora: Aitana de la Varga (aitana.delavarga@urv.cat) i Elisabet Cerrato Guri (elisabet.cerrato@urv.cat)
 • Resum: Un dels llocs de pràctiques que s'ofereix a l'estudiantat del Grau de Dret és el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) en el qual s'integra la Clínica Jurídica Ambiental. En l’àmbit del Dret, una de les fórmules d’APS més esteses internacionalment és la coneguda com a Clinical Legal Education o formació jurídica clínica, metodologia avui considerada com un moviment global per a la justícia social que involucra a estudiants i professors de tot el món. El tipus de servei que presten els estudiants sota la tutorització d’un equip docent és: la redacció de dictàmens i informes jurídics, la redacció de propostes normatives d’àmbit local, i la conciliació i mediació ambiental. Des de l’inici de la seva activitat, el curs acadèmic 2005-2006, i fins al curs acadèmic 2012-2013, la Clínica Jurídica Ambiental ha treballat en un total de 42 casos per a 23 clients, dels quals 17 són entitats socials i 6 són administracions públiques. La Clínica Jurídica Ambiental va rebre el premi a la qualitat docent del Consell Social de la URV el 2007 en la seva modalitat col·lectiva; i forma part de la Network of Environmental Law Clinical Programs de la IUCN Academy of Environmental Law.
 •                  

Pràctiques Externes – Plataforma en defensa de l’Ebre

 • Coordinadora: Susana Borràs Pentinat (susana.borras@urv.cat)
 • Destinatari del Servei: Plataforma en defensa de l'Ebre
 • Resum: L'estudiant col·laborarà amb l'equip URV en la redacció de la segona queixa que la Plataforma presentarà a la Comissió Europea contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. L'estudiant aplicarà els seus coneixements de dret en benefici de l'esmentada entitat elaborant els arguments jurídics necessaris per a la protecció del riu Ebre i la defensa dels interessos d'aquesta entitat social sense ànim de lucre. 

Treball Fi de Grau - Informe jurídic sobre els Centres d'Internament d'Estrangers

 • Professor: Víctor Merino (victor.merino@urv.cat)
 • Destinataris del Servei: Plataforma pel Tancament dels CIE
 • Resum: Aquesta experiència s’emmarca en un projecte interuniversitari que té com a objectiu la realització d’un informe sobre la situació en què la població interna dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIEs) han estat detinguts/identificats, de forma que es puguin valorar les condicions de la detenció (possible vulneració de drets, identificació per ètnia, etc.). L’informe es realitza per encàrrec d’ONGs, específicament les que integren la Plataforma pel Tancament dels CIEs. Les universitats que hi participen són la Universitat de València; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Alcalá; Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. En el cas de la URV, tres estudiants de Dret elaboren l’informe en el context del Treball de Fi de Grau.

Treball Fi de Grau - Moviments socials i dret

 • Professor: Aitana de la Varga Pastor (aitana.delavarga@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació d’Acció Cultural Despertaferro
 • Resum: Aquest projecte es deriva del I Mercat de Projectes Socials de la URV i es basa en la realització d'estudis jurídics sobre la legislació municipal, autonòmica o estatal que afecta la vida diària de la gent, i especialment, als moviments socials. La finalitat d'aquest estudi és redactar una guia amb les indicacions i necessitats que indiquin l'entitat. 

Treball Fi de Grau - La responsabilitat civil derivada del delicte ambiental

 • Professor: Maria Marquès i Banqué (maria.marques@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Plataforma FlixNet
 • Resum: El cas de la contaminació de Flix ha estat objecte de diferents accions jurídiques en el passat. La Clínica Jurídica Ambiental de la URV assumeix l'encàrrec de la Plataforma FlixNet, el curs 2016-2017, d'elaborar un "mapa jurídic" de la situació, analitzant les accions dutes a terme fins avui, els arguments jurídics esgrimits i les vies jurídiques obertes. El treball es vincula a aquest encàrrec i compta amb la col·laboració del Grup de Defensa del Ter, entitat ambiental encarregada d'executar la responsabilitat civil orientada a la reparació del dany.