saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol

Titulacions d'admissió 

Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Filologia Anglesa, Filologia Hispànica, Traducció i Interpretació, Lingüística i en àmbits afins.

Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Economia, i Enginyers Superiors i Diplomats i Enginyers Tècnics en àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessaria per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar la documentació addicional següentl: 

  • Certificat C1 en anglès i en espanyol d'acord amb el MCER o competència nativa en les dues llengües

Criteris de selecció

1. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster : fins a un màxim de 4 punts.

2. Nivell d'anglès / espanyol superior al mínim exigit: fins a un màxim d'1 punt.

3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d'1 punt.