saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol

Titulacions d'admissió 

  • Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Filologia Anglesa, Filologia Hispànica, Traducció i Interpretació, Lingüística i en àmbits afins.
  • Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Economia, i Enginyers Superiors i Diplomats i Enginyers Tècnics en àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar la documentació addicional següent: 

  • Certificat C1 en anglès i en espanyol d'acord amb el MCER o competència nativa en les dues llengües

Criteris de selecció

1. Expedient acadèmic: fins a un màxim de 4 punts.

2. Nivell d'anglès/espanyol superior al C, amb certificació: màxim d'1 punt.

3. Currículum vitae (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment): fins a un màxim d'1 punt.