saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol

Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol - 5a edició

Admissió

Aquest Màster s’adreça a traductors i escriptors que treballen en espanyol i anglès, així com becaris, professorat i, en general, a qualsevol titulat universitari en grau o llicenciatura de Filologia Anglesa, Filologia Hispànica, Traducció i Interpretació, Lingüística o, també, Economia, Enginyers Superiors i Diplomats i Enginyers Tècnics en àmbits afins que vulguin especialitzar-se en aquest camp.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar la documentació addicional següent: 

  • Certificat C1 en anglès i en espanyol d'acord amb el MCER o competència nativa en les dues llengües

Criteris de selecció

  1. Expedient acadèmic: fins a un màxim de 4 punts.
  2. Nivell d'anglès/espanyol superior al C, amb certificació: màxim d'1 punt.
  3. Currículum vitae (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment): fins a un màxim d'1 punt.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat