saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Traducció Professional Anglès-Espanyol

Titulacions d'admissió 

Titulacions universitàries oficials de grau o llicenciatures d'enginyeries superiors, diplomatures i enginyeries tècniques de qualsevol àmbit.

Documentació específica obligatòria

A més de la  documentació necessaria per fer la preinscripció, aquest màster requereix  presentar la documentació addiciona següentl: 

  • Certificat C1 en anglès i en espanyol d'acord amb el MCER o competència nativa en les dues llengües

Criteris de selecció

1. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster : fins a un màxim de 4 punts.

2. Nivell d'anglès / espanyol superior al mínim exigit : fins a un màxim d'1 punts.

3. Formació complementària (cursos , seminaris o altres activitats de formació , acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster : fins a un màxim d'1 punt.