saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 30 15 60
TOTALS 15 30 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI  ASSIGNATURA CRÈDITS
11665101 Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa 6
11665102 Difusió i Transferència 3
11665401 Pràctiques Externes 6
11665301 Treball de Fi de Màster 15

ASSIGNATURES OPTATIVES:

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11665201 Gestió del Coneixement: Organització i Transferència 3
11665202 Les TIC en l'Àmbit no Formal 3
11665203 Entorns Flexibles de Formació 3
11665204  Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament 
11665205  Disseny i Viabilitat de Projectes Tecnològics per a la Formació 
11665206  Desenvolupament Professional del Docent en Relació amb les TIC  3
11665207  Ètica per a Professionals i Investigadors en Relació amb les TIC 
11665208 Societat, Cultura i Formació en l'Era de la Informació  3
11665209 Producció i Integració de la Imatge, l'Àudio i el Vídeo Digital 3
11665210 Comunicació Audiovisual per a la Formació: Sistemes de Videoconferència 3
11665211 Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu 3
11665212  Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Anàlisi de Dades 6
11665213 Organització i Gestió de l'Ús de les TIC a l'Ensenyament 3
11665214 Gestió del Coneixement: Repositoris de Continguts Educatius 3
11665218 Dissenys d'Investigació 6
11665219 Eines Telemàtiques per a la Docència 6
11665220 Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació 6
11665221 Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació 6

ASSIGNATURES COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11665215 Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la Formació 3
11665216 Comunicació, Interacció i Col·laboració 3
11665217 Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC 3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

A més de les assignatures pròpies de complements de formació, en funció de la formació prèvia acreditada per l'estudiant es pot requerir que cursi altres assignatures optatives del pla d'estudis com a complements de formació, fins a un màxim de 30 crèdits.