saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN INVESTIGACIÓ NEUROTOXICOLOGIA I NEUROPSICOFARMACOLOGIA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster (*) 20
  Optatives 10

(*) Aquesta/es assignatura/es integra/en les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen en el pla d'estudis. Abans de seleccionar-les, consulteu-ne l'activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14635201 Bases de la Neurotoxicologia 5
14635202 Epidemiologia i Salut Pública 4
14635203 Epigenètica i Psicopatologia 3
14635204 Manipulació d'Animals d'Experimentació 8
14635205 Models Animals: Processos Cognitius i Psicopatologia 4
14635206 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4
14635207 Models Experimentals de Vulnerabilitat en Trastorns Neuropsiquiàtrics 4
14635208 Neuroendocrinologia i Neuroimmunologia 4
14635209 Obesitat i Addicció: Sistemes Neuroquímics Comuns 3
14635210 Psicofarmacologia: Bases i Recerca 4
14635211 Valoració Funcional del Sistema Nerviós 4

ESPECIALITAT EN FISIOTERÀPIA NEUROMUSCULOESQUELÈTICA INVASIVA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster (*) 20
  Optatives 10

(*) Aquesta/es assignatura/es integra/en les competèncias de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen en el pla d'estudis. Abans de seleccionar-les, consulteu-ne l'activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14635212 Diagnòstic i Tractament (Conservador i Invasiu) de la Síndrome del Dolor Miofascial 9
14635213 Imatge per Ecografia 4
14635214 Neuroanatomia del Dolor 4
14635215 Punció Seca a l'Àrea de l'Articulació Temporomandibular 4
14635216 Punció Seca en Situacions d'Espasticitat 4
14635217 Punció Seca en Sòl Pèlvic 4

ESPECIALITAT EN NEUROREHABILITACIÓ

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster (*) 20
  Optatives 10

(*) Aquesta/es assignatura/es integra/en les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen en el pla d'estudis. Abans de seleccionar-les, consulteu-ne l'activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14635218 Alteracions Cognitives: Avaluació i Rehabilitació 5
14635219 Alteracions Motores: Avaluació i Rehabilitació 5
14635220 Alteracions Sensorials: Avaluació i Rehabilitació 5
14635221 Anàlisi de la Marxa 3
14635222 Desenvolupament i Plasticitat del Sistema Nerviós 4
14635223 Neuroimatge Aplicada a l'Avaluació i a l'Avaluació de la Rehabilitació 3
14635224 Noves Tecnologies Aplicades a l'Avaluació i Rehabilitació Cognitiva 4
14635225 Noves Tecnologies Aplicades a l'Avaluació i Rehabilitació Motora 4
14635226 Noves Tecnologies Aplicades a l'Avaluació i Rehabilitació Sensorial 4
14635227 Robòtica Aplicada a la Rehabilitació 6