saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació: Taula d'adaptació

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
Màster Universitari en Salut Mental: Recerca en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia (2010)
ASSIGNATURES NOU PLA
Màster Universitari en
Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació (2015)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
14615201 Neurobiologia i Neurofisiologia 6 14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14615217 Dissenys d'Investigació i Anàlisi de Dades 4 14635103 Dissenys d'Investigació i Anàlisi de Dades 6
14615101 Bases de la Neurotoxicologia 10 14635201

14635208
Bases de la Neurotoxicologia
i
Neuroendocrinologia i Neuroimmunologia
5

4
14615102 Bases de la Psicofarmacologia 10 14635210

14635209

14635203
Psicofarmacologia: Bases i Recerca
i
Obesitat i Addicció: Sistemes Neuroquímics Comuns
i
Epigenètica i Psicopatologia
4

3

3
14615204 Epidemiologia i Salut Pública 4 14635202 Epidemiologia i Salut Pública 4
14615206 Valoració Funcional del Sistema Nerviós 5 14635211 Valoració Funcional del Sistema Nerviós 4
14615209 Manipulació d'Animals d'Experimentació 8 14635204 Manipulació d'Animals d'Experimentació 8
14615208 Models Animals Aplicats a l'Estudi Psicopatològic i de les Funcions Cognitives 4 14635205 Models Animals: Processos Cognitius i Psicopatologia 4
14615207 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4 14635206 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4