saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació - 2a edició

El màster en Ciències Clíniques i Experimentals del Sistema Nerviós és un estudi semipresencial en l'àmbit de les neurociències que té tres especialitats:

  • Especialista en Recerca en Neurotoxicologia i Neuropsicofarmacologia (perfil investigador). Pretén formar futurs especialistes en recerca de l'avaluació i caracterització dels efectes de substàncies neuroactives (neurotòxics de contaminants ambientals sobre els organismes vius, efectes dels fàrmacs i drogues d'abús sobre la conducta). Es pretén proporcionar una formació multidisciplinària amb coneixements bàsics i metodològics que capaciti els estudiants per treballar com a investigadors en el camp de la neurotoxicologia i la psicofarmacologia.
  • Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica Invasiva (perfil professionalitzador). L'objectiu general d'aquesta especialitat és aprendre a explorar i tractar els pacients que pateixen problemes de dolor d'origen neuromuscular. El màster també té com a objectius identificar mitjançant la palpació muscular les bandes tenses i les ubicacions més habituals dels punts gallet miofascials (PGM), i adjudicar el dolor d'un pacient a la presència de PGM en els músculs corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d'aquests músculs i de les seves característiques semiològiques més importants. És un objectiu primordial aplicar correctament les principals tècniques de tractament conservador i invasiu (punció seca) dels PGM, és a dir, identificar i evitar les contraindicacions, riscos i complicacions generats per les diferents tècniques de punció.
  • Neurorehabilitació (perfil professionalitzador). Aquesta especialitat respon a objectius translacionals en què es descriuen les possibilitats etiopatològiques que condueixen a alteracions neurològiques motores, sensitives i cognitives basades en dades experimentals aplicades a possibilitats terapèutiques. Això ha de permetre abordar aquestes alteracions amb tècniques de rehabilitació apropiades i fonamentades. És un objectiu prioritari el tractament de les tecnologies més avantguardistes com la robòtica.

Sortides professionals

  • Recerca biomèdica: investigació en centres universitaris, públics o privats, relacionats amb la neurociència i la neurorehabilitació.
  • Àmbit clinicoassistencial: fisioterapeuta d'institucions públiques o privades especialitzat en la síndrome del dolor miofascial, serveis de rehabilitació traumatològica i ortopèdica.
  • Terapeuta especialitzat en neurorehabilitació motora, sensorial i/o cognitiva en centres de rehabilitació del dany nerviós.
Màster en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació 
Durada 60 ECTS - 1 any
Modalitat  -Recerca en Neurotoxicologia i Neuropsicofarmacologia (virtual)
-Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica Invasiva (semipresencial)
-Neurorehabilitació (semipresencial)
Data d'inici i final de la docència

Fase virtual: del novembre de 2016 a gener de 2017

Fase presencial: de l'16 de gener al 30 de juny de 2017

Horari La fase presencial es realitza els caps de setmana
Idioma d'impartició Castellà i anglès
Places de nou ingrés 40
Institucions col·laboradores
Universitat d’Almeria (universitat participant)
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona (metges que no són docents de la URV)
CSIC, Barcelona
Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina, campus Bellvitge
Universitat del País Basc, Facultat de Medicina
Hospital Provincial de Toledo (SESCAM)
Universitat Miguel Hernández
Universitat de València
Departament de Farmacologia Molecular, Facultat de Medicina Albert Einstein, Nova York, EUA
Psicologia Experimental, Universitat de Cambridge, Cambridge, Regne Unit
Universitat de Copenhaguen, Dinamarca
Universitat de Poitiers, França
Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill, EUA
Instituto de Neurorehabilitación Infantil InPaula, Almeria
Neurodigital Technologies
Orientació Mixta: recerca i professionalitzadora
Especialitzacions El màster presenta tres especialitats:
-Recerca en Neurotoxicologia i Neuropsicofarmacologia
-Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica Invasiva
-Neurorehabilitació
Centre Universitat Rovira i Virgili / Universitat d’Almeria
Doctorat vinculat Programa de doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria
Data d'inici i final de la docència

Fase virtual: del novembre de 2016 a gener de 2017

Fase presencial: de l'16 de gener al 30 de juny de 2017

Treball de fi de màster Dues convocatòries: juny i setembre
Universitats participants Universitat Rovira i Virgili / Universitat d’Almeria
Coordinació acadèmica Dr. Manel Santafé
Correu electrònic coordinació manuel.santafe(ELIMINAR)@urv.cat
Contacte administratiu Secretaria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
977 759 358
capsecme(ELIMINAR)@urv.cat
Beques específiques 1 beca de la Fundación Carolina

Professorat

Programa de les assignatures

Descarrega't la versió resumida del programa