saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular - 6a edició

Admissió

El Màster s'adreça a estudiants titulats en Química, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Enginyeria Química i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Informació del coneixement de la llengua anglesa
  • Carta de motivació per cursar el màster

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

  • Expedient acadèmic: fins a un màxim de 50 punts.
  • Adequació de la formació bàsica rebuda: fins a un màxim de 20 punts.
  • Currículum: fins a un màxim de 10 punts.
  • Coneixement de la llengua anglesa (mínim nivell B1 del Marc comú europeu de referència): fins a un màxim de 20 punts (B2: 5 punts, C1: 10 punts, C2: 20 punts).

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat