saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Prevenció de Riscos Laborals

ESTRUCTURA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS

1r

42

--

9 (obligatòria) 9 (obligatòria)

60

TOTALS

42

--

9

9

60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
20605401 Pràctiques Externes 9
20605112 Treball de Fi de Màster 9
Primer quadrimestre
20605101 Dret de la Seguretat i Salut en el Treball 3
20605102 Seguretat en el Treball 6
20605103 Higiene Industrial 6
20605104 Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicades a la Prevenció 6
20605105 Gestió, Formació i Informació Aplicada a la Prevenció 5
Segon quadrimestre
20605106 Especialització en Seguretat en el Treball 5
20605107 Especialització en Higiene Industrial 5
20605108 Especialització en Ergonomia 3
20605109 Especialització en Psicosociologia 3