saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Prevenció de Riscos Laborals - 7a edició

L’objectiu del màster és que l’estudiant adquireixi els coneixements necessaris per assumir les responsabilitats i funcions de nivell superior descrites a l’article 37 del Reglament dels serveis de prevenció en matèria de prevenció de riscos laborals (Reial decret 39/1997).

Atès que inclou les tres especialitats (seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia aplicada a la prevenció), el programa ofereix  una visió integradora d’aquestes especialitats i de la resta de temes tractats.

Sortides professionals

La titulació permet exercir com a tècnic superior o tècnica superior en prevenció de riscos laborals, segons el que estableix el Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, serveis de prevenció propis d’empreses i institucions, serveis de prevenció aliens, serveis de prevenció mancomunats, mútues d’accidents i malalties professionals, consultories, administració laboral, sanitària, etc.

Màster en Prevenció de Riscos Laborals
Descripció del títol Màster en Prevenció de Riscos Laborals
Durada 60 ECTS - 1 any
Orientació  Professional
Modalitat  Semipresencial
Horari Les classes presencials són cada divendres de 17-21h.
Pràctiques externes Obligatòries
Idioma d'impartició Català i castellà
Percentatge d'ocupabilitat 90% (segons enquesta de titulats ETSEQ)
Places de nou ingrés  50
Centre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Web del màster

Màster en Prevenció de Riscos Laborals

Data d’inici i final de la docència

Des de setembre 2016 fins a principis de setembre 2017.

Treball fi de màster Setembre 2017
Coordinació acadèmica Dra. Magdalena Constantí Garriga
Correu electrònic coordinació magdalena.constanti(ELIMINAR)@urv.cat
Contacte administratiu Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
977 558 769
master.etseq(ELIMINAR)@urv.cat

Professorat

  Normativa treball de fi de màster de l'ETSEQ

Normativa de les pràctiques externes de l'ETSEQ

Garantia de qualitat de l'ETSEQ

Descarrega't la versió resumida del programa