saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Recerca

Titulacions d'admissió

Llicenciatures, graus i másters afins als següents camps:

 • Biomedicina
 • Infermeria
 • Psicologia
 • Enginyeria Química, Mecànica, Nanociència i Materials
 • Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC)
 • Dret
 • Economia
 • Territori, medi ambient i turisme
 • Educació
 • Ciències Humanístiques

Criteris de selecció

La selecció de candidats es durà a terme segons els següents criteris:

 1. Grau d'afinitat entre perfil de formació previ del candidat i l'especialitat del Màster de Recerca a la qual se sol·licita ser admès : màxim 4 punts.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster : fins a un màxim de 3 punts.
 3. Formació complementària ( cursos , seminaris o altres activitats de formació , acreditades documentalment ) relacionada amb el contingut del màster : fins a un màxim d'1 punts.
 4. Experiència professional i de recerca relacionada amb el contingut del Màster , i estades a l' estranger : fins a un màxim d'1 punts.
 5. En funció del nivell d'anglès acreditat pel candidat : fins a un màxim d'1 punt.
 • Consulteu la Normativa d'accés.