saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster universitari de Psicologia General Sanitària

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 36 12 12 (Obligatoris) -- 60
2n -- -- 18 (Obligatoris) 12 30
TOTALS 36 12 30 12 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11685101 Fonaments de la Psicologia Sanitària (*) 3
11685102 Bases Biològiques de la Conducta Patològica 3
11685103 Mètodes d'Avaluació en Psicologia Sanitària 5
11685104 Habilitats Bàsiques i Deontologia Professional en Psicologia Sanitària (*) 3
11685105 Trastorns Psicòtics i de la Personalitat (*) 5
11685106 Trastorns Emocionals en el Cicle Vital 5
11685107 Avaluació Cognitiva en Neuropsicologia
11685108 Intervenció Neuropsicològica i Neurorehabilitació 3
11685109 Intervenció en Malalties Cròniques (*) 3
11685110 Trastorns de l'Agressivitat i la Conducta Violenta (*) 3
11685401 Pràctiques Externes I (*) 12

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11685402 Pràctiques Externes II (*)                                                                18
11685301 Treball de Fi de Màster (*) 12

(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11685201 Psicologia del Dolor   3
11685202 Psicopatologia de la Primera Infància 3
11685203 Transtorns Emocionals i Conductuals en Infants i Adolescents 3
11685204 Avaluació i Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge 3
11685205 Avaluació Psicomotriu 3
11685206 Intervenció en el Context Familiar 3
11685207 Promoció de l'Envelliment Actiu 3
11685208 Estimulació Multisensorial i Intervenció en Espais Snoezelen 3
11685209 Salut Laboral 3
11685210 Organitzacions Saludables 3
11685211 Tècniques Electrofisiològiques en l'Avaluació de les Funcions Cognitives i les seves Alteracions 3
11685212 Programes Informàtics d'Anàlisi de Dades 3
11685213 Noves Tecnologies en Psicologia General Sanitària 3
11685214 Trastorns del Comportament Alimentari 3
11685215 Alteracions Neurocognitives de l'Exposició o Abús de Substàncies Neuroactives 3
11685216 Intervenció Comunitària 3
11685217 Avaluació Cognitiva de les Alteracions de les Funcions Executives 3
11685218 Comunicació Emocional entre Terapeuta i Pacient 3
11685219 Estrès i Malaltia 3
11685220 Psicologia Social de la Salut  3
11685221 Neurotoxicologia de la Conducta 3
11685222 Tècniques Multivariades 3
11685223 Avenços en Teoria de la Mesura Psicològica 3
11685224 Psicofarmacologia Clínica 3
11685225 Crisi i Emergències: Processos Psicosocials, Intervenció i Avaluació 3