saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster de Psicologia General Sanitària

ESTRUCTURA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS

1r

36

12

12 (Obligatoris) --

60

2n -- -- 18 (Obligatoris) 12 30

TOTALS

36

12

30 12

90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11685101 Fonaments de la Psicologia Sanitària (*) 3
11685102 Bases Biològiques de la Conducta Patològica 3
11685103 Mètodes d'Avaluació en Psicologia Sanitària 5
11685104 Habilitats Bàsiques i Deontologia Professional en Psicologia Sanitària (*) 3
11685105 Trastorns Psicòtics i de la Personalitat (*) 5
11685106 Trastorns Emocionals en el Cicle Vital 5
11685107 Avaluació Cognitiva en Neuropsicologia
11685108 Intervenció Neuropsicològica i Neurorehabilitació 3
11685109 Intervenció en Malalties Cròniques (*) 3
11685110 Trastorns de l'Agressivitat i la Conducta Violenta (*) 3
11685401 Pràctiques Externes I (*) 12

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11685402 Pràctiques Externes II (*)                                                                18
11685301 Treball de Fi de Màster (*) 12

(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11685201 Psicologia del Dolor   3
11685202 Psicopatologia de la Primera Infància 3
11685203 Transtorns Emocionals i Conductuals en Infants i Adolescents 3
11685204 Avaluació i Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge 3
11685205 Avaluació Psicomotriu 3
11685206 Intervenció en el Context Familiar 3
11685207 Promoció de l'Envelliment Actiu 3
11685208 Estimulació Multisensorial i Intervenció en Espais Snoezelen 3
11685209 Salut Laboral 3
11685210 Organitzacions Saludables 3
11685211 Tècniques Electrofisiològiques en l'Avaluació de les Funcions Cognitives i les seves Alteracions 3
11685212 Programes Informàtics d'Anàlisi de Dades 3
11685213 Noves Tecnologies en Psicologia General Sanitària 3
11685214 Trastorns del Comportament Alimentari 3
11685215 Alteracions Neurocognitives de l'Exposició o Abús de Substàncies Neuroactives 3
11685216 Intervenció Comunitària 3
11685217 Avaluació Cognitiva de les Alteracions de les Funcions Executives 3
11685218 Comunicació Emocional entre Terapeuta i Pacient 3
11685219 Estrès i Malaltia 3
11685220 Psicologia Social de la Salut  3
11685221 Neurotoxicologia de la Conducta 3
11685222 Tècniques Multivariades 3
11685223 Avenços en Teoria de la Mesura Psicològica 3
11685224 Psicofarmacologia Clínica 3
11685225 Crisi i Emergències: Processos Psicosocials, Intervenció i Avaluació 3