saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Psicologia General Sanitària

Preparar els estudiants com a professionals competents en l'avaluació i tractament de problemes psicopatològics i de la salut. Aquesta preparació està inspirada en el model del científic-practicant que argumenta que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals (aplicades) com de recerca. Aquest Máster s'ha concebut com un formació aplicada i avançada en un cos de coneixements conceptuals, procedimentals, tècnics i actitudinals que permetin els futurs professionals actuar en l'àmbit de la Psicologia General Sanitaria. A través dels continguts d'aquest Màster es pretén, també, la formació investigadora bàsica i aplicada en aquest àmbit, així com de les capacitats crítiques i reflexives de l'alumnat que redundin en una millora de la seva pràctica professional.

Sortides professionals

El màster en Psicologia General Sanitària habilita per a l’exercici de la professió de psicòleg sanitari.

A més a més, els titulats obtindran els coneixements suficients per poder treballar en els següents àmbits:

1. Centres de salut
2. Pràctica privada independent
3. Recerca: universitats i centres o instituts de recerca
4. Formació, educació i supervisió de futurs professionals
5. Direcció, administració i/o gestió: col·laboració en la gerència del sistema sanitari

En general: a) avaluació, b) diagnòstic, c) tractament i intervenció sobre les persones a fi d'entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics: emocionals, problemes de conducta, preocupacions personals i altres.

Màster en Psicologia General Sanitària
Durada 90 ECTS - 1 any i mig
Orientació Professional i de recerca
Modalitat Presencial
Horari De 17a 21.00. de dilluns a divendres, mentre durin les classes teòriques; l’horari de pràctiques depèn del centre però normalment és de 8 o 9 a 15.00 (mentre duren)
Pràctiques Obligatòries, són 30 crèdits en total, repartits en 12 el primer any i 18 el segon.
Idioma d'impartició Castellà i català
Places de nou ingrés  40
Centre

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Consulta la guia docent del centre

Doctorat vinculat Salut, Psicologia i Psiquiatria
Data d’inici i final de la docència Des de finals del mes de setembre (o principis d'octubre) fins a mitjans (o finals) de maig.
Hi ha una sola convocatòria de treball de fi de màster així com de les pràctiques (per a cada una de les assignatures de 12 i 18 crèdits).
Convocatòries Treball de fi de màster Convocatòria Única
Convocatòries de pràctiques (avaluació) Convocatòria única
Coordinació acadèmica Dr. Jordi Miró
Correu electrònic coordinació coordinacio.master_pgs@urv.cat
Contacte administratiu Secretaria de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
977 558 056
secedu(ELIMINAR)@urv.cat

     Professorat

Garantia de qualitat

Descarrega't la versió resumida del programa