saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Titulacions d'admissió

Titulació universitària de grau, llicenciatura o diplomatura

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentació de documentació addicional:

  • Cal acreditar qualsevol altra titulació oficial.

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Qualificacions obtingudes en l’expedient acadèmic. Nota mitjana obtinguda a partir de les qualificacions segons la valoració següent: aprovat -1; notable-2; excel·lent-3; matrícula d’honor-4. (40%)

2. Currículum (30%)

3. Entrevista personal (30%)