saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 42 -- 9 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 42 -- 9 9 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
20605401 Pràctiques Externes 9
20605112 Treball de Fi de Màster 9
Primer quadrimestre
20605101 Dret de la Seguretat i Salut en el Treball 3
20605102 Seguretat en el Treball 6
20605103 Higiene Industrial 6
20605104 Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicades a la Prevenció 6
20605105 Gestió, Formació i Informació Aplicada a la Prevenció 5
Segon quadrimestre
20605106 Especialització en Seguretat en el Treball 5
20605107 Especialització en Higiene Industrial 5
20605108 Especialització en Ergonomia 3
20605109 Especialització en Psicosociologia 3