saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals - 10a edició

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 42 -- 9 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 42 -- 9 9 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
20605401 Pràctiques Externes 9
20605112 Treball de Fi de Màster 9
Primer quadrimestre
20605101 Dret de la Seguretat i Salut en el Treball 3
20605102 Seguretat en el Treball 6
20605103 Higiene Industrial 6
20605104 Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicades a la Prevenció 6
20605105 Gestió, Formació i Informació Aplicada a la Prevenció 5
Segon quadrimestre
20605106 Especialització en Seguretat en el Treball 5
20605107 Especialització en Higiene Industrial 5
20605108 Especialització en Ergonomia 3
20605109 Especialització en Psicosociologia 3
ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA FUNDACIÓ URV ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA URV
Denominació Codi Denominació Crèdits
2007-2008 / 2008-2009      
Seguretat al Treball
i
Higiene Industrial
i
Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció
20605102

20605103

20605105

20605101
Seguretat al Treball
i
Higiene Industrial
i
Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció
i
Dret de la Seguretat i Salut en el Treball
6

6

5

3
Medicina, Ergonomía y Psicosociología Aplicada 20605104 Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicades a la Prevenció 6
Especialització Seguretat al Treball 20605106 Especialització en Seguretat al Treball 5
Especialització en Higiene Industrial 20605107 Especialització en Higiene Industrial 5
Especialització en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 20605108

20605109
Especialització en Ergonomia
i
Especialització en Psicosociologia
3

3
Pràctiques a Empreses 20605401 Pràctiques Externes 9
2000-2007      
Seguretat al Treball
i
Higiene Industrial
i
Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció
20605102

20605103

20605105

20605101
Seguretat al Treball
i
Higiene Industrial
i
Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció
i
Dret de la Seguretat i Salut en el Treball
6

6

5

3
Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 20605104 Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicades a la Prevenció 6
Especialització Seguretat al Treball 20605106 Especialització en Seguretat al Treball 5
Especialització en Higiene Industrial 20605107 Especialització en Higiene Industrial 5
Especialització en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 20605108

20605109
Especialització en Ergonomia
i
Especialització en Psicosociologia
3

3
Pràctiques a Empreses 20605401 Pràctiques Externes 9
1999-2000      
Higiene Industrial
i
Seguretat al Treball
i
Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció
20605103

20605102

20605106

20605105

20605101
Higiene Industrial
i
Seguretat al Treball
i
Especialització en Seguretat al Treball
i
Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció
i
Dret de la Seguretat i Salut en el Treball
6

6

5

5

3
Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 20605104 Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicades a la Prevenció 6
Especialització en Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 20605108

20605109
Especialització en Ergonomia
i
Especialització en Psicosociologia
3

3
Pràctiques a Empreses 20605401 Pràctiques Externes 9
1997-1999      
Fonaments de les Tècniques de Millora de les Condicions de Treball 20605101 Dret de la Seguretat i Salut en el Treball 3
Higiene Industrial 20605103 Higiene Industrial 6
Seguretat al Treball 20605102

20605106
Seguretat al Treball
i
Especialización en Seguretat en el Treball
6

5
Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 20605104 Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicades a la Prevenció 6
Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció 20605105 Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció 5
Pràctiques 20605401 Pràctiques Externes 9