saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera

ESTRUCTURA

CURS

CRÈDITS OBLIGATORIS

CRÈDITS OPTATIUS

CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER

CRÈDITS TOTALS

1er

21

15

24

60

TOTALS

21

15

24

60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries

 CODI

 ASSIGNATURA

 CRÈDITS

20705101 Disseny de Producte i Procés **

5

20705102 Ciència i Enginyeria de Materials **

5

20705103 Nanociència i Nanotecnologia **

5

20705104 Elaboració, Planificació i Gestió de Projectes d'Investigació i Desenvolupament **

3

20705105 Seminaris Multidisciplinaris

3

20705301

Treball de Fi de Màster **

24

** Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.


ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual

 CODI

 ASSIGNATURA

 CRÈDITS

Camp Fonamental
20705201 Química Macro i Supramolecular

4,5

20705202

Càlcul Numèric

3
20705203

Termodinámica Avançada i Simulació Molecular

6
20705204

Introducció a la Química Computacional

6
Camp Eines i Processos
20705205

Nanosensors

3
20705206

Nanofabricació i Nanoprocessat

4,5
20705207

Processos en Sala Blanca

3
20705208

Introducció a les Tècniques de Caracterització

3
20705209

Disseny Experimental

3
20705210

Analítica de Dades

3
20705211

Eines per al Disseny i Producció Sostenible d'Aliments Estructurats

6
Camp Materials
20705212

Tecnologia de Membranes i Microcàpsules

3
20705213

Ciència i Tecnologia d'Aerosols

3
20705214

Superfícies i Nanoestructuració

3
20705215

Materials: Simetria i Propietats

3
20705216

Materials Polimèrics Nanoestructurats

4,5
20705217

Nanocatàlisi

4,5
Camp Biotecnologia
20705218

Nanobiotecnologia

4,5
20705219

Bioquímica en la Nanoescala

3
20705220

Biofísica

3
20705221

Quimioinformàtica Aplicada a la Investigació en Nutrició

3