saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 21 15 24 60
TOTALS 21 15 24 60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20705101 Disseny de Producte i Procés ** 5
20705102 Ciència i Enginyeria de Materials ** 5
20705103 Nanociència i Nanotecnologia ** 5
20705104 Elaboració, Planificació i Gestió de Projectes d'Investigació i Desenvolupament ** 3
20705105 Seminaris Multidisciplinaris 3
20705301 Treball de Fi de Màster ** 24

** Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Camp Fonamental
20705201 Química Macro i Supramolecular 4,5
20705202 Càlcul Numèric 3
20705203 Termodinámica Avançada i Simulació Molecular 6
20705204 Introducció a la Química Computacional 6
Camp Eines i Processos
20705205 Nanosensors 3
20705206 Nanofabricació i Nanoprocessat 4,5
20705207 Processos en Sala Blanca 3
20705208 Introducció a les Tècniques de Caracterització 3
20705209 Disseny Experimental 3
20705210 Analítica de Dades 3
20705211 Eines per al Disseny i Producció Sostenible d'Aliments Estructurats 6
20705222 Fenòmens de Transports Avançats 6
20705223 Enginyeria de Reactors 6
20705224 Processos de Separació Avançats 6
Camp Materials
20705212 Tecnologia de Membranes i Microcàpsules 3
20705213 Ciència i Tecnologia d'Aerosols 3
20705214 Superfícies i Nanoestructuració 3
20705215 Materials: Simetria i Propietats 3
20705216 Materials Polimèrics Nanoestructurats 4,5
20705217 Nanocatàlisi 4,5
Camp Biotecnologia
20705218 Nanobiotecnologia 4,5
20705219 Bioquímica en la Nanoescala 3
20705220 Biofísica 3
20705221 Quimioinformàtica Aplicada a la Investigació en Nutrició 3