saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Música com a Art Interdisciplinària

 

Presentació

El màster en Música com a Art Interdisciplinària pretén un acostament acadèmic sistemàtic a la interrelació de la música amb les altres arts. Els estudiants es formaran en una de les dues especialitats: l’itinerari investigador (que fomenta un contacte amb els centres del gènere, els arxius especialitzats o els centres de recerca) o bé el professionalitzador (a través de les classes magistrals i de les pràctiques en empreses relacionades amb el foment de les múltiples professions que conformen l’activitat musical i teatral, els mitjans de comunicació i el periodisme musical).

Objectius:

1. Obrir als llicenciats en humanitats, ciències socials i altres disciplines afins la possibilitat de treballar en profunditat sobre camps teòrics i pràctics relatius a la música.

2. Desenvolupar coneixements específics en cada un dels camps musicals com el pensament musical en tots els seus vessants, l’audiovisual i la gestió.

3. Formar professionals i investigadors en humanitats i ciències socials en el coneixement particular de la interdisciplinarietat musical, la relació entre música, literatura, arts plàstiques, arts audiovisuals i dansa i la seva projecció en els múltiples camps de la cultura artística contemporània.

4. Treballar les particularitats de l’aproximació del món de la reflexió com a pensament derivat de la sensibilitat, la sociologia de la música, l’antropologia musical i la psicologia de la música.

5. Analitzar els processos de permeabilització de la música en els mitjans de comunicació, la creació específica per a aquests mitjans, el periodisme i la crítica musical i la importància de la seva penetració en la societat.

6. Fomentar la investigació específica en música, tant la que s’orienta als camps interdisciplinaris de pensament com a la pràctica cultural.

Sortides professionals

Recerca en cultura musical, gestió en la indústria discogràfica, d’auditoris, teatres o altres espais culturals; crítica i divulgació musical en els mitjans de comunicació, estudi i recuperació del patrimoni musical; coordinació d’edició musical; museografia musical i organització d’esdeveniments artístics multidisciplinaris.

Informeu-vos-en a la universitat coordinadora: Universitat de Barcelona

Màster en Música com a Art Interdisciplinària
Durada 60 ECTS - 1 any
Modalitat  Presencial. El màster s'imparteix entre les dependències de la Universitat de Barcelona (Facultat de Geografia i Història, Montalegre, 6), la Universitat Rovira i Virgili (Facultat de Lletres, av. Catalunya, 35) i l'Esmuc (Auditori de Barcelona, Lepant, 150), tot i que la major part de la docència té lloc a la Facultat de Geografia i Història.
Idioma d'impartició Català, castellà i anglès
Places de nou ingrés  30
Horari Tardes de dilluns a divendres
Universitats participants
  • Universitat de Barcelona (coordinadora)
  • Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
  • Universitat Rovira i Virgili
Centre

Facultat de Lletres

Web del màster Música com a Art Interdisciplinària
Data d'inici i fi de la docència Des de mitjans de setembre del 2017 a finals de juny del 2018
Coordinació acadèmica a la URV

Dr. Jesús Carruesco García

jesus.carruesco(ELIMINAR)@urv.cat

Xarxes socials https://www.facebook.com/arsalchimica
Accions de captació Cicles d'arts i dramatúrgia organitzats des del Laboratori artístic, contactes i intercanvi de professorat amb centres estrangers (EUA, Mèxic), a més a més de coordinació en xarxa a través de les pàgines web de les institucions involucrades.