saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 43 6 11 60
TOTALS 43 6 11 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
18615101 Investigació i Anàlisi Quantitativa 6
18615102 Investigació Qualitativa
18615103 Teories i Models d'Infermeria
18615104 Cuidatge i Demandes de Salut
18615107 Investigació en Cultura i Cuidatge 3
18615301 Treball de Fi de Màster (*) 11
Primer quadrimestre
18615108 Bioètica i Investigació en Ciències del Cuidatge 3
18615109 Investigació en Infermeria des de la Perspectiva de Gènere 3
18615110 Investigació en Infermeria Familiar: Transició Família i Salut 3
18615111 Disseny de Projectes de Recerca i Comunicació Científica de Resultats (*) 2
  Optatives 3
Segon quadrimestre
18615105  Tècniques d'Assesorament i Coaching en la Recerca i Pràctica en Infermeria
18615106 Educació per a la Salut 3
  Optatives 3
(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
18615201 Investigació en Infermeria de Salut Mental i Addiccions
18615202  Metodologia i Innovació Docent  3
18615203 Instruments de Recerca Bibliogràfica 3
18615204 Gestió i Canvi  3
18615205  Ètica del Cuidatge  3
18615206  Economia de la Salut  3
18615208 Infermería Clínica Avançada 3
18615501 Pràcticum 3