saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística

Titulacions d'accés

  • Titulats universitaris en Geografia i Ordenació del territori, Administració i Gestió d'Empreses, Economia, Màrqueting i Investigació de Mercats, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Investigació de Mercats i Geografia; i en àmbits afins.
  • Titulats universitaris en Ciències Empresarials, Turisme, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica Informàtica de sistemes i en àmbits afins. En el cas d’accedir amb titulacions de 180 ECTS, la comissió d’acceptació determinarà els complements formatius necessaris per ser admesos en el programa.

Documentació específica

A més de la Documentació necessaria per realitzar la preinscripció, aquest màster requereix la presentació de la documentació addicional: 

  • Carta de motivació
  • Acreditació del coneixement de la llengua anglesa
  • Documentació complementària que acrediti:
    • Formació relacionada amb el màster (cursos, seminaris i d’altres activitats de formació)
    • Les estades rellevants nacionalment i internacionalment (d’un mínim de 16 setmanes).

Criteris de selecció

La selecció dels preinscrits es realitzarà, tenint en compte els criteris següents:
1. Idoneïtat del títol d’accés: fins un màxim de 2 punts, d’acord amb l’ordre següent:
a. Titulats de l’àmbit del Turisme, Geografia, Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes: fins un màxim de 2 punts.
b. Titulats en àmbits afins fins un màxim d’1 punt.
c. Altres: 0 punts.
2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins un màxim de 4 punts.
3. Nivell d’anglès superior al mínim exigit: fins un màxim de 2 punts.
4. Formació complementària (cursos, seminaris i d’altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins un màxim de 2 punts.
5. Estades rellevants nacionals i internacionals (d’un mínim de 16 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa o d’altres idiomes: fins un màxim de 2 punts.

Consulta la normativa d'accés i admissió