saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística

ESTRUCTURA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS

1r

30

15

 15

60

TOTALS

30

15

 15

60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
21615302 Treball de Fi de Màster 15
Primer quadrimestre
21615101 Anàlisi Conjuntural i de Noves Tendències Turístiques 5
21615103 Anàlisi de Nous Productes i Activitats d'Oci 5
21615105 Tècniques de Diagnosi de les Destinacions Turístiques 5
21615106 Tècniques d'Anàlisi Multivariant del Turista 5
Segon quadrimestre
21615102 Desenvolupament i Gestió de Productes Específics 5
21615104 Tècniques d'Anàlisi Econòmica dels Mercats Turístics 5

 ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
21615201 Pràctiques Externes * 5
(Especialització: Sistemes per a la Planificació i Gestió de les Destinacions)
21615202 Sistemes d'Informació Turística 5
21615203 Gestió de l'Organització de les Destinacions 5
21615204 Sistemes de Gestió de la Qualitat i Sostenibilitat 5
(Especialització: Sistemes d'Informació Empresarial)
21615205 Gestió de la Qualitat i la Relació amb els Clients 5
21615206 Sistemes Tecnològics Integrals de Comunicació i Distribució 5
21615207 Sistema de Costos i Indicadors Empresarials 5

* L'assignatura optativa de Pràctiques Externes ha de ser cursada per estudiants amb un perfil professionalitzador.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.