saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria - 4a edició

ESTRUCTURA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS

1r

43

6

11

60

TOTALS

43

6

11

60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
18615101 Investigació i Anàlisi Quantitativa 6
18615102 Investigació Qualitativa
18615103 Teories i Models d'Infermeria
18615104 Cuidatge i Demandes de Salut
18615107 Investigació en Cultura i Cuidatge 3
18615301 Treball de Fi de Màster (*) 11
Primer quadrimestre
18615108 Bioètica i Investigació en Ciències del Cuidatge 3
18615109 Investigació en Infermeria des de la Perspectiva de Gènere 3
18615110 Investigació en Infermeria Familiar: Transició Família i Salut 3
18615111 Disseny de Projectes de Recerca i Comunicació Científica de Resultats (*) 2
  Optatives 3
Segon quadrimestre
18615105  Tècniques d'Assesorament i Coaching en la Recerca i Pràctica en Infermeria
18615106 Educació per a la Salut 3
  Optatives 3
(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
18615201 Investigació en Infermeria de Salut Mental i Addiccions
18615202  Metodologia i Innovació Docent  3
18615203 Instruments de Recerca Bibliogràfica 3
18615204 Gestió i Canvi  3
18615205  Ètica del Cuidatge  3
18615206  Economia de la Salut  3
18615208 Infermería Clínica Avançada 3
18615501 Pràcticum 3