saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Identitat Europea Medieval

     

Presentació

Aquest màster aporta una formació de recerca en diferents àmbits d’acostament a l’edat mitjana. Per això condueix a programes de doctorat en història i arqueologia medieval, història de l’art medieval i filologies i literatures medievals. La titulació ofereix una formació transversal en història, història de l’art i filologia i literatura, mitjançant itineraris específics i especialitzats, que també es distingeixen per l'ús de les noves tecnologies que s’hi apliquen i el caràcter virtual de la docència. Els continguts docents del màster encaixen amb els reptes d’identitat europea actualment oberts, i també amb el context del patrimoni historicocultural. La formació específica concorda amb el mercat laboral de la recerca i tractament i gestió del patrimoni medieval en els diversos vessants (museus, gestió del patrimoni, turisme).

Sortides professionals

Centres de recerca, amb les diverses disciplines sobre el període medieval (història, història de l’art, filologies i literatures). Centres de tractament i gestió de patrimoni medieval (arxius, turisme, museus, etc.). 

Perfils d'ingrés

El Màster s'ofereix en la formació d'aquelles persones interessades en cursar la carrera de la recerca, així com als professionals vinculats als diferents àmbits de la gestió cultural. Així doncs, es priorizaran els candidats formats en els graus o equivalent en Història, Història de l'Art, Filologia, Lingüística, Humanitats i Turisme.

Informeu-vos-en a la universitat coordinadora: Universitat de Lleida

Màster en Identitat Europea Medieval
Durada 60 ECTS - 1 any 
Orientació  Recerca
Especialitzacions

Construcció Històrica d'Europa

Intercanvis i Difusió Artística a Europa

Llengües i Literatura a l'Edat Mitjana

Modalitat  Virtual
Idioma d'impartició Castellà, català i anglès
Places de nou ingrés  30
Universitats participants
  • Universitat de Lleida (coordinadora)
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Múrcia
  • Universitat Rovira i Virgili
Centre

Facultat de Lletres

Web del màster www.mastermedieval.udl.cat
Coordinació acadèmica a la URV

Dra. Maria Bonet Donato