saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari d'Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial: Taula d'adaptació

ASSIGNATURES MÀSTER EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: INFORMACIÓ, EINES Y MÈTODES (2011). TAULA D'ADAPTACIÓ

ASSIGNATURES MÀSTER UNIVERSITARI D'ANÀLISI I GESTIÓ DEL TERRITORI: PLANIFICACIÓ, GOVERNANÇA I LIDERATGE TERRITORIAL (2015). TAULA D'ADAPTACIÓ

Codi Assignatura                                     Crèdits Codi Assignatura                                                Crèdits
21625103 Tècniques de Prospectiva Territorial 5 21645103 Prospectiva Territorial 3
21625104 Tècnicas Quantitatives i Qualitatives Aplicades a la Planificació 5 21645202

21645203
Tècniques Qualitatives per a la Planificació Territorial
i
Tècniques Quantitatives per a la Planificació Territorial
3

3
21625101 Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció Aplicats a la Planificació 5 21645211

21645212

21645213

21645214

21645215

21645201
TIGs per a la Evaluació de la Capacitat d'Acollida del Territori
o
TIGs per a la Planificació Urbanística. Estudi de Casos
o
TIGs i Geolocalització. Estudi de Casos
o
TIGs i Anàlisi de Xarxes
o
TIGs i Prospectiva Territorial
o
TIGs i Paisatge
3

3

3

3

3

3
21625102 Informació i Tècniques d'Anàlisi i Diagnòstic Territorial 5 21645102 Informació Territorial 3
21625211 Pràcticas Externes 6 21645501 Pràctiques Externes 6
21625218 Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats al Canvi Climàtic 3 21645210 SIG Aplicats al Canvi Climàtic 3
21625217 Planificació Ambiental Aplicada al Canvi Climàtic 3 21645216 Estratègies per a la Sostenibilitat Mediambiental 3
21625209 Plans de Mobilitat i Xarxes de Transport. Estudis de Casos 3 21645206 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica de Infraestructures 3
21625207 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3 21645205 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21625206 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3 21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21625205 Les Xarxes Territorials 3 21645209 Xarxes Territorials 3
21625204 Criteris Paisajístics i d'Ordenació del Medi Natural en Planificació Territorial 3 21645220 Instruments d'Anàlisi i Gestió del Paisatge 3
21625202 Criteris d'Urbanizació del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3 21645207 Criteris d'Urbanizació del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3
21625201 La Participació en els Treballs de Planejament Territorial 3 21645104 Actors Territorials i Participació Ciutadana en la Gestió del Territori: Mètodes i Eines de Planificació 3
21625203 Interrelació i Colaboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3 21645208 Interrelació i Colaboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3