saltar al contingut principal
Cercar
URV

Master interuniversitari en Anàlisi i gestió del territori : lideratge i planificació per a la governança territorial


Titulacions d'admissió

Geografia, Arquitectura, Economia, Ciències Ambientals, Enginyeria Civil, Ciència Política i de l'Administració, Sociologia, Antropologia, Enginyeria, Turisme, Història i altres afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix la presentació de documentació addicional:

  1. Acreditació del nivell de castellà oral i escrit per a alumnes procedents de països on l'espanyol no sigui llengua oficial.
  2. Acreditació del coneixement de sistemes d’informació geogràfica (GIS). Tots els candidats que no acreditin formació relacionada, hauran de realitzar un curs d’ArcGis bàsic online.

Criteris de selecció

La selecció dels preinscrits es fa, bàsicament, tenint en compte els criteris següents: 
a) Expedient acadèmic (60%) 
b) Adequació de la formació bàsica rebuda (20%) 
c) Formació complementària relacionada amb el contingut del màster (15%) 
d) Coneixement de la llengua anglesa i altres idiomes (5%)