saltar al contingut principal
Cercar
URV

Master interuniversitari en Anàlisi i gestió del territori : lideratge i planificació per a la governança territorial

Titulacions d'admissió

Geografia, Arquitectura, Economia, Ciències Ambientals, Enginyeria Civil, Ciència Política i de l'Administració, Sociologia, Antropologia, Enginyeria, Turisme, Història i altres afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix la presentació de documentació addicional:

1. Acreditació del nivell de castellà oral i escrit per a alumnes procedents de països on l'espanyol no sigui llengua oficial.

Criteris de selecció

La selecció dels preinscrits es fa, bàsicament, tenint en compte els criteris següents: 
a) Expedient acadèmic (60%) 
b) Adequació de la formació bàsica rebuda (20%) 
c) Formació complementària relacionada amb el contingut del màster (15%) 
d) Coneixement de la llengua anglesa i altres idiomes (5%)