saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes


Titulacions d'admissió

Per saber l’especialitat o especialitats del màster que es poden fer amb la titulació universitària que té l’alumnat, es pot consultar aquest enllaç de la Generalitat de Catalunya.

Documentació específica obligatòria

En el moment de fer la preinscripció cal presentar l’acreditació del nivell B1 de llengua estrangera (preferentment anglès, francès, alemany o italià).

Els candidats que hi accedeixin amb titulació estrangera han d'acreditar un nivell B1 de llengua catalana o llengua castellana en el moment de la preinscripció. No obstant això, en el moment de finalitzar el màster aquests mateixos candidats hauran d'acreditar el nivell B2 d'una de les dues llengües.

Criteris de selecció

Per adjudicar les places de les especialitats, cal que els estudiants tinguin una titulació universitària concordant amb l'especialitat del màster.

La nota d'accés per assignar les places és la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés a l'especialitat de màster que se sol·licita.