saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes


Guia docent del máster

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS

1r

54

-

6 (obligatòria)

60

TOTALS

54

-

6

60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries comunes per a totes les especialitats

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS

11605101
11615101

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 4
11605102
11615102
Processos i Contextos Educatius 4
11605103
11615103
Orientació Professional i Ciutadania 3
11605104
11615104
Societat, Família i Educació 4
11605105
11615105
Pràctiques Externes I 3
11605106
11615106
Pràctiques Externes II 11
11605107
11615107
Treball de Fi de Màster 6
11605113
11615113
Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Educativa 5

PRIMER CURS: assignatures per especialitat

Especialitat Biologia/Geologia

(àmbit: ciències experimentals i tecnologia)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11605112 Avaluació i Dificultats d'Aprenentatge 4
11605114 La Biologia i la Geologia a Secundària i el seu Context 3
11605117 Aprenentatge i Ensenyament en Biologia 10
S'ha de triar una assignatura d'entre les següents:
L'estudiant ha d'escollir el complement de formació que no correspongui a la seva titulació d'accés. En el cas de titulacions no concordants, cal consultar amb el coordinador o coordinadora del màster l'assignatura que s'ha de cursar.
11605115 Complements de Formació Disciplinària en Biologia 3
11605116 Complements de Formació Disciplinària en Geologia 3

Especialitat Física/Química

(àmbit: ciències experimentals i tecnologia)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11605108 La Física i la Química en Secundària i el seu Context 3
11605112 Avaluació i Dificultats d'Aprenentatge 4
11605111 Aprenentatge i Ensenyament de la Física i Química 10
S'ha de triar una assignatura d'entre les següents:
L'estudiant ha d'escollir el complement de formació que no correspongui a la seva titulació d'accés. En el cas de titulacions no concordants, cal consultar amb el coordinador o coordinadora del màster l'assignatura que s'ha de cursar.
11605109 Complements de Formació Disciplinària en Física 3
11605110 Complements de Formació Disciplinària en Química 3

Especialitat Tecnologia / Tecnologies Industrials
(àmbit: ciències experimentals i tecnologia)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11605118 La Tecnologia a Secundària 3
11605119 La Docència de Tecnologia en el Context Social 3
11605120 Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia 10
11605112 Avaluació i Dificultats d'Aprenentatge 4

Especialitat Economia
(àmbit: ciències socials i humanitats)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11605127 Currículum per a la Secundària d'Economia: Valor Cultural i Formatiu 3
11605130 Aprenentatge i Ensenyament de l'Economia i l'Economia de l'Empresa 10
11605112 Avaluació i Dificultats d'Aprenentatge 4
S'ha de triar una assignatura d'entre les següents:
L'estudiant ha d'escollir el complement de formació que no correspongui a la seva titulació d'accés. En el cas de titulacions no concordants, cal consultar amb el coordinador o coordinadora del màster l'assignatura que s'ha de cursar.
11605128 Complements de Formació Disciplinària en Economia 3
11605129 Complements de Formació Disciplinària en Economia de l'Empresa 3

Especialitat Geografia/Història

(àmbit: ciències social i humanitats)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11605112 Avaluació i Dificultats d'Aprenentatge 4
11605133 Aprenentatge i Ensenyament de la Geografia 4
11605134 Aprenentatge i Ensenyament de la Història i Història de l'Art 6
S'ha de triar una assignatura d'entre les següents:
L'estudiant ha d'escollir el complement de formació que no correspongui a la seva titulació d'accés. En el cas de titulacions no concordants, cal consultar amb el coordinador o coordinadora del màster l'assignatura que s'ha de cursar.
11605131 El currículum en Ciències Socials en ESO i Batxillerat: Complements de Formació d'História i Història de l'Art 6
11605132 El currículum en Ciències Socials en ESO i Batxillerat: Complements de Formació de Geografia 6

Especialitat Administració d'Empreses
(àmbit: formació professional)

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11605157 Complements de Formació Disciplinària en Administració 6
11605158 Aprenentatge i Ensenyament de l'Administració 10
11605112
11615112
Avaluació i Dificultats d'Aprenentatge 4

Especialitat Llengües i Literatura Catalana i Espanyola
(àmbit: llengües i literatura)

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11605142 Aprenentatge i Ensenyança de les Llengües i Literatura Catalana i Espanyola 10
11605112 Avaluació i Dificultats d’Aprenentatge 4
S'ha de triar una assignatura d'entre les següents:
L'estudiant ha d'escollir el complement de formació que no correspongui a la seva titulació d'accés. En el cas de titulacions no concordants, cal consultar amb el coordinador o coordinadora del màster l'assignatura que s'ha de cursar.
11605140 Complements de Formació Disciplinaria en Llengües i Literatura Catalana 6
11605141 Complements de Formació Disciplinaria en Llengües i Literatura Espanyola 6

Pla d'estudis BOE