saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i...

Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes - 10a edició

Admissió

Poden accedir al Màster tots aquells candidats que estiguin en possessió d'un títol de doctorat, d'una enginyeria o d'una arquitectura que vulguin ser professors/res d'ensenyament secundaris (ESO, batxillerat i formació professional). 

L'accés a les diverses especialitats docents d'aquest Màster es fa en funció de la titulació exigida per a l'ingrés als diferents cossos docents. El Departament d'Ensenyament de cada curs escolar confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir, interinament, llocs de treball vacants en centres educatius.

El web del Departament d'Ensenyament té habilitades dues taules on es pot consultar la relació entre especialitats del màster, especialitats docents i titulacions: 

Tota la informació per formalitzar la preinscripció al Màster de Formació del Professorat es troba a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Documentació específica obligatòria

La documentació necessària per fer la preinscripció.

En el moment de fer la preinscripció cal presentar l’acreditació del nivell B1 de llengua estrangera (preferentment anglès, francès, alemany o italià).

Els candidats que hi accedeixin amb titulació estrangera han d'acreditar un nivell B1 de llengua catalana o llengua castellana en el moment de la preinscripció. No obstant això, en el moment de finalitzar el màster aquests mateixos candidats hauran d'acreditar el nivell B2 d'una de les dues llengües.

Criteris de selecció

Per adjudicar les places de les especialitats, cal que els estudiants tinguin una titulació universitària concordant amb l'especialitat del màster.

La nota d'accés per assignar les places és la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés a l'especialitat de màster que se sol·licita.
 

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat