saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Genètica, Física i Química Forense

Titulacions d'admissió

  • Grau o llicenciatura en Bioquímica, Biologia, Química, Biotecnologia, Física, Geologia, Medicina, Farmàcia, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments.
  • Enginyeries tècniques i diplomatures en àmbits científics.

Documentació específica obligatòria

  • Carta de motivació
  • Acreditació dels mèrits inclosos en el currículum vitae

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es farà d'acord amb els criteris següents:

  • Idoneïtat de la titulació d'accés: fins a un màxim de 30 punts.

  • Expedient acadèmic de la titulació d'accés: fins a un màxim de 30 punts.

  • Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació), acreditada documentalment, relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 20 punts.

  • Carta de motivació: fins a un màxim de 10 punts.

  • Coneixement i nivell de llengües diferents de l'espanyol (nivell B2), d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: fins a un màxim de 10 punts