saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense - 1a edició

* desactivat per al curs 2016-2017

El màster ofereix especialització cientificotècnica en l'àmbit forense i té com a objectius:

 • Proporcionar formació científica multidisciplinària avançada en el camp de la pràctica forense en els àmbits de la química, la física, la genètica o l'estadística, per tal que els estudiants adquireixin formació especialitzada en un ampli espectre de disciplines científiques que intervenen en les anàlisis científiques d'evidències de l'escena d'un crim, o fets o circumstàncies relacionades amb un procediment judicial, amb la finalitat que puguin formar part d'equips interdisciplinaris en el seu futur professional.
 • Desenvolupar capacitats en els estudiants per a la interpretació d'evidències en l'escena d'un crim a partir del coneixement dels fonaments químics, físics i biològics de les principals tècniques d'anàlisi forense.
 • Formar professionals amb les competències necessàries per fer avaluacions, informes o peritatges per als diferents organismes públics i privats o per aportar els seus coneixements en laboratoris destinats a l'estudi de problemes relacionats amb la pràctica forense.

Sortides professionals

Possibles sortides professionals:

 • Funcionaris de les administracions (estatals i autonòmiques)

 • Policia científica

 • Laboratori de duanes

 • Laboratoris (oficials, privats, acreditats)

 • Empreses de consultoria

 • Autònoms (exercici lliure de la professió)

Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense*

Durada 60 ECTS - 1 curs
Modalitat  Presencial
Orientació Professional

Horari

Tardes de 15 a 19 hores:

 • de 15:00h a 16:00h, teoria i seminaris
 • de 16:00h a 19:00h, pràctiques de laboratori
Pràctiques externes

No hi ha pràctiques externes. Es preveu la realització del treball de fi de màster que s'ha de dur a terme preferentment en laboratoris externs a la URV.

Idioma d'impartició Català (80%)
Castellà (20%)
Places de nou ingrés  20
Centre Facultat de Química
Pàgina web del màster

Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense

Data d'inici i final de la docència

Del 03/10/2016 a finals de març de 2017

D'octubre de 2016 a finals de març 2017: classes teòriques, seminaris i pràctiques.

D'abril a juny de 2017: treball de fi de màster.

Treball fi de màster Juliol 2017
Coordinació acadèmica Dr. Antoni Romeu Figuerola
Correu electrònic coordinació antoni.romeu(ELIMINAR)@urv.cat
Contacte administratiu

Secretaria de la Facultat de Química

capsfq(ELIMINAR)@urv.cat
977 559 516

Descarrega't la versió resumida del programa

* Màster de nova implantació el curs 2016-17. En procés de verificació