saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Envelliment i Salut - 6a edició

L'objectiu principal és formar professionals que treballin en àmbits relacionats amb l'envelliment, de manera que siguin capaços d'afrontar els problemes amb una visió holística i integradora, tant dels factors determinants de la salut en la vellesa, com sobre la prestació de serveis de promoció de la salut i d'atenció sanitària.

S'ofereix una doble orientació, professional o investigadora. L'orientació del màster cobreix aspectes d'especialització professional com d'iniciació a la recerca.

El pla d'estudis està constituït per 60 crèdits ECTS, estructurats en 4 mòduls .

  • Mòdul Genèric: 24 crèdits obligatoris configurat en dues matèries:

Bases Biològiques i Clíniques de l'envelliment (15 crèdits) o Bases de Recerca en envelliment (9 crèdits

(Per presentar el Treball fi de Màster s'han de tenir aquests crèdits superats.)

  • Mòdul específic assistencial: 4 crèdits obligatoris per a l'alumne amb la matèria "Assistència pràctica en les síndromes geriàtrics i treball interdisciplinar"
  • Mòdul optatives : de 12 crèdits. L'alumne ha d'escollir 4 assignatures optatives de 3 crèdits cadascuna. 

Patologies prevalents, Nutrició en la gent gran, Salut mental en l'ancià, Assistència als últims dies de vida, Prevenció de la dependència: fragilitat, Envelliment i Càncer, Envelliment saludable: activitat física i alimentació, Antropologia de l'envelliment.

  • Mòdul Pràctiques externes i treball de fi de màster: 20 crèdits obligatoris i vinculats a l'itinerari. D'aquests crèdits, 8 corresponen a pràctiques clíniques o de recerca segons itinerari, i 12 al treball de fi de màster.

El Treball de fi de Màster i Practiques Externes es poden orientar en una vessant de recerca i una professionalitzadora.

Es pot demanar reconeixement de 9 crèdits  (15% del total) abans de fer la matrícula per activitat professional que es reconeix en les Pràctiques externes (8 crèdits) .

Sortides professionals

Serveis sanitaris d'atenció primària, hospitalària i sociosanitaris (unitats d’internament: convalescència, unitats de cures pal·liatives i psicogeriatria o ambulatòries: hospital de dia, rehabilitació i malalties neurodegeneratives).

Centres residencials, entitats públiques, empreses de serveis socials, formació de persones adultes i gent gran, serveis de teleassistència, empreses d'oci i temps lliure, centres de rehabilitació.

Màster en Envelliment i Salut

Descripció del títol (enllaç RUCT)
Durada 60 ECTS - 1 any 
Orientació Investigador i professionalitzador
Modalitat  Semipresencial
Places de nou ingrés 40
Horari

Les classes s'imparteixen els divendres a la tarda (16-21 h) i dissabtes al matí (9-13 h).

La modalitat d'ensenyament d'aquest màster és presencial en un 20% i virtual en un 80%

Pràctiques externes Pràctiques obligatòries clíniques o de recerca segons l'itinerari. Crèdits 8 ECTS.
Idioma d'impartició Català, castellà i anglès
Data d'inici i final de la docència Des de mitjans de setembre de 2016 a finals de juny de 2017
Convocatòria del treball de fi de màster Única
Institucions col·laboradores Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital de la Santa Creu de Jesús, Hospital Sociosanitari Francolí, PADES Reus, Hospital Comarcal d'Amposta, Residència Gent Gran d'Amposta, Residència Gent Gran de Sant Carles.
Mobilitat Possibilitat amb les universitats amb que té conveni la FMCS.
Centre

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Campus Terres de l'Ebre (videoconferència)

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Doctorat vinculat Biomedicina
Coordinació acadèmica Dr. Gabriel de Febrer Martínez
Correu electrònic coordinació gabrielde.febrer(ELIMINAR)@urv.cat
Contacte administratiu

Secretaria Acadèmica Campus Terres de l'Ebre

Av.Remolins, 13-15  43500  Tortosa

977 464 030

cte.secretaria(ELIMINAR)@urv.cat

      Professorat

Garantia de qualitat

Descarrega't la versió resumida del programa