saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera: Taula d'adaptació

Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres: Espanyol/Anglès com a Llengua Estrangera (2010) Màster en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera (2015)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
12695101 Adquisició de Segones Llengües 6 12855101

12855104
Aprenentatge i Adquisició de Llengües Estrangeres
i
Avaluació de las Competències en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera
3

3
12695102 Metodologia de l'Ensenyament de Segones Llengües 6 12855102

12855105
Metodologia de l'Ensenyament de Llengües Estrangeres
i
Gestió de l'Aula: Dinàmiques de Treball i Tècniques de Comunicació
3

3
12695104 El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 3 12855103 El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 3
12695214 Noves Tecnologies en la Classe de Llengües Estrangeres 3 12855107 Noves Tecnologies Aplicades a l'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12695107 Programació d'Unitats Didàctiques 3 12855108 Programació de Cursos i Unitats Didàctiques d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12695210 Anàlisi de Materials per a l'Ensenyament de Espanyol com a Llengua Estrangera 3 12855106 Anàlisi i Producció de Materials Didàctics 3
12695105 Qüestiones de Gramàtica Espanyola en l'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 6 12855109

12855209
Gramàtica Formal i Gramàtica Pedagògica en l’Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera
i
Qüestions de Semàntica Lèxica en l’Ensenyament de Llengües Estrangeras
3

3
12695106 La Pragmàtica Comunicativa a la Classe de Llengua Estrangera 3 12855110 Pragmàtica Cultural a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12695216 L'Ensenyament d'E/LE a Immigrants 3 12855203 L'Ensenyament d'Espanyol a Immigrants 3
12695212 L'Ensenyament de l'Espanyol amb Finalitats Específiques 3 12855205 Espanyol per a Finalitats Específics 3
12695215 Activitats per a l'Ensenyament de Llengües Estrangeres als Infants 3 12855204 L'Ensenyament d'Espanyol com a Llengua estrangera a Nens: Disseny d'Activitats 3
12695110 Bases per l'Elaboració d'una Tesi Doctoral 3 12855201 Bases per a l'Elaboració d'una Tesi Doctoral 3
12695111 Eines de Recerca Empírica 3 12855208 Metodologia de la Recerca en Espanyol com a Llengua Estrangera 3
12695213 Cultura a la Classe de Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art, Cinema 3 12855202 La Cultura a l'Aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art i Cinema 3