saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera

Titulacions d'admissió

Titulacions universitàries de Filologia Hispànica o Llengua i Literatures Hispàniques, altres filologies, mestres especialitat en Educació Primària o especialitat en Llengua Estrangera i titulacions d'altres àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Acreditació de formació complementària: cursos, seminaris, etc.
  • Acreditació de l'experiència professional (si la tenen per tal de convalidar les pràctiques)
  • Els estudiants de parla no espanyola han d'acreditar el coneixement mínim C1 en espanyol

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Rendiment acadèmic: expedient de l'estudiant valorat qualitativament i quantitativament.

2. Formació complementària: altres cursos, seminaris o activitats demostrables relacionats amb el contingut del màster.

3. Experiència professional: es valorarà l'experiència en l'ensenyament de llengües estrangeres (espanyol).

4. Coneixement de la llengua espanyola: nivell C1 Marc europeu de referència per a les llengües o titulació equivalent.