saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 30 6 18 6 60
TOTALS 30 6 18 6 60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12865101 Adquisició de Segones Llengües 6
12865102 Metodologia de l'Ensenyament de Segones Llengües 6
12865103 Materials i Tècniques per a l'Ensenyament de la Llengua Anglesa 3
12865104 Aprenentatge de la Llengua Assistit per Ordinador (ALAO) i Noves Tecnologies en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa 3
12865105 Gramàtica i Lèxic a la Classe de Llengua Anglesa 3
12865106 La Pronunciació a la Classe de Llengua Anglesa 3
12865107 Mètodes i Eines de Recerca en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa 3
  Optatives 6
Segon quadrimestre
12865108 Pragmàtica a la Classe de Llengua Anglesa 3
12865401 Pràctiques Externes 18
12865301 Treball de Fi de Màster 6

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l'activació anual.

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12865201 Activitats per a l'Ensenyament de la Llengua Anglesa a Nens 3
12865202 Anglès per a Finalitats Específiques 3
12865203 Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) 3
12865204 Cultura a la Classe de Llengua Estrangera 3
12865205 Literatura i Cinema a la Classe de Llengua Estrangera 3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ (*)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12274111 Llengua Anglesa III 6
12274112 Llengua Anglesa IV 6

(*)L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.