saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua

Aquest màster és continuïtat de l'escissió del màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres (ELE/ALE), implantat el 2007, amb dues especialitats, anglès i espanyol. El màster en Ensenyament de Llengua Anglesa pretén formar professionals especialistes en l'àmbit de l'ensenyament de l'anglès a diferents nivells, tant generalistes com d'especialització. L'orientació del títol és mixta, ja que combina els àmbits professional i de recerca, i es dirigeix a titulats, nacionals o estrangers, amb experiència o sense, que vulguin orientar la seva carrera laboral cap a l'ensenyament de l'anglès.

Fundació Catalunya- La Pedrera ofereix una beca de 5.000€ per a la realització d'aquest màster [+info]

Sortides professionals

L'àmbit de treball per excel·lència és l'ensenyament de la llengua anglesa a tots els nivells. L'ensenyament d'idiomes, en general, dota l'estudiant d'una formació multidisciplinària en l'àrea d'humanitats que el capacita per a tota mena d'activitats relacionades amb la transmissió de coneixements culturals. Els futurs titulats estaran preparats per exercir els  treballs següents:


- En l'àmbit de l'ensenyament de llengües:

 • Docència d'anglès a l'estranger, tant en centres privats com públics
 • Docència d'anglès per a fins específics en empreses privades, multinacionals i agències internacionals
 • Docència d'altres matèries en anglès per a centres bilingües
 • Direcció o cap d'estudis en centres educatius
 • Lectorats d'anglès en universitats estrangeres
 • Accés a places de llengua anglesa a l'ensenyament secundari
 • Assessoria lingüística en centres educatius, editorials o altres empreses públiques o privades
 • Docència universitària en el nivell de grau o postgrau
 • Investigació en grups de recerca en l'ensenyament - aprenentatge d'anglès
 • Redacció de manuals per a l'ensenyament - aprenentatge de l'anglès en editorials i empreses afins
 • Elaboració de materials didàctics per a l'ensenyament - aprenentatge virtual de l'anglès en editorials i empreses afins
 • Assessoria pedagògica en centres educatius, editorials o altres empreses públiques o privades
 • Docència d'anglès en centres d'ensenyament de llengües de l'Estat espanyol, tant privats com oficials (Escola Oficial d'Idiomes, Servei Lingüístic, acadèmies d'idiomes, escoles d'adults, etc.)*

- En àmbits afins:

 • Professional de la investigació i transferència de coneixements en grups de recerca interdisciplinària en camps afins
 • Mediació lingüística i cultural en organismes públics o privats
 • Professionals del món del turisme
 • Professionals de la traducció
 • Professionals de la indústria editorial

*A més a més, cal estar en possessió del Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Màster universitari en Ensenyament de la Llengua Anglesa
Durada 60 ECTS - 1 any
Orientació Professionalitzador i recerca
Modalitat  Semipresencial
Horari Tardes, de 17:00 a 21:00 h (més període de pràctiques)
Idioma d'impartició 100% anglès
Institucions col·laboradores Col·laboren en la formació pràctica centres educatius (escoles i instituts d'ensenyament, sobretot)
Places de nou ingrés 30 (admissions a partir del 30 de maig)
Pràctiques externes Sí, 25% de la càrrega total (15 ECTS)
Centre Facultat de Lletres
Doctorat vinculat Estudis Humanístics
Dates d'inici i final de la docència Des del 2 d'octubre del 2017 fins a l'1 de juliol del 2018
Treball fi de màster Dues convocatòries: juny i setembre. (l'estudiant ha de confirmar en quina convocatòria es presenta d'acord amb la direcció del màster i amb el/la supervisor/a del TFM)
Coordinació acadèmica Dra. Isabel Oltra-Massuet
Contacta amb nosaltres

Oficina d’Atenció al Màster

977.779.944

postgrau(ELIMINAR)@urv.cat

Xarxes socials

Facebook: Ensenyament de la llengua anglesa

Normativa de TFM de la Facultat de LLetres