saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster d'Engineria Termodinàmica de Fluïds: Taula d'adaptació

Assignatures del Màster d'Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluïds (2010) Assignatures del Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluïds (2014)
Codi Assignatura  ECTS Codi Assignatura      ECTS
20645207 Aspectes Avançats d'Enginyeria Termodinàmica 6 20715202 Enginyeria Termodinàmica Avançada 6
20645211 Simulació 6 20715103 Modelatge Termodinàmic de Sistemes de Fluids 6
20645209 Enginyeria de Processos a Pressió: Processos amb Separació 6 20715205 Enginyeria de Processos amb Fluids Supercrítics: Processos amb Separació 6
20645210 Enginyeria de Processos a Pressió: Processos amb Reacció 6 20715206 Enginyeria de Processos amb Fluids Supercrítics: Processos amb Reacció 6
20645208 Dissolucions d'Electròlits 4 20715201 Fluïds no Convencionals: Electròlits, Líquids Iònics i Nanofluids 6
20645217

20645214
Propietats del Transport
i
Determinació de Propietats Tèrmicas de Fluids Industrials
4

6
20715102 Propietats Termodinàmiques i de Transports de Gasos i Líquids 6
20645216 Metrologia de Magnituds Tèrmiques 6 20715101 Instrumentació i Mesura en Enginyeria Termodinàmica 6