saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

Titulacions d'admissió

L'accés està obert a les titulacions següents: Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, llicenciatura de Química, Física, grau d’Enginyeria Química, Enginyeria Mecànica, Físiques, Químiques, etc. L'accés està igualment obert a titulacions afins de l'àrea de l'Enginyeria Termodinàmica.

Documentació específica opcional

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, els candidats poden presentar la documentació addicional: 

  • Acreditació del coneixement d’anglès
  • Acreditació d’altres mèrits: premis, beques, etc.
  • Acreditació de l’experiència laboral

Criteris de selecció

La comissió acadèmica del màster resol les sol·licituds d'admissió. Aquesta comissió seleccionarà els sol·licitants admesos emprant criteris basats en:

  • Valoració de l'expedient acadèmic
  • Valoració del currículum
  • Adequació de la formació
  • Valoració de l’experiència professional
  • Valoració del coneixement d’anglès
  • Altres mèrits: premis, beques, etc.