saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

Màster interuniversitari en Enginyeria Termodinàmica de Fluids - 9a edició

Màster interuniversitari en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 24 18 18 60
TOTALS 24 18 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
20715104 Iniciació a la Recerca 6
20715301 Treball de Fi de Màster 18
Primer quadrimestre
20715101 Instrumentació i Mesura en Enginyeria Termodinàmica 6
20715103 Modelatge Termodinàmic de Sistemes Fluids 6
  Optatives 6
Segon quadrimestre
20715102 Propietats Termodinàmiques i de Transport de Gasos i Líquids 6
  Optatives 12

Assignatures optatives

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2018-19
20715201 Fluïds no Convencionals: Electrolits, Líquids Iònics i Nanofluids 6 No
20715202 Enginyeria Termodinàmica Avançada 6
20715203 Poligeneració d'Energia i Integració Energètica 6
20715204 Sistemes de Conversió d'Energia Tèrmica 6
20715205 Enginyeria de Processos amb Fluids Supercrítics: Processos amb Separació 6 No
20715206 Enginyeria de Processos amb Fluids Supercrítics: Processos amb Reacció 6 No
CURS 2014-15 CURS 2015-16 CURS 2016-17
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis. 
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
Assignatures del Màster d'Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluïds (2010) Assignatures del Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluïds (2014)
Codi Assignatura  ECTS Codi Assignatura      ECTS
20645207 Aspectes Avançats d'Enginyeria Termodinàmica 6 20715202 Enginyeria Termodinàmica Avançada 6
20645211 Simulació 6 20715103 Modelatge Termodinàmic de Sistemes de Fluids 6
20645209 Enginyeria de Processos a Pressió: Processos amb Separació 6 20715205 Enginyeria de Processos amb Fluids Supercrítics: Processos amb Separació 6
20645210 Enginyeria de Processos a Pressió: Processos amb Reacció 6 20715206 Enginyeria de Processos amb Fluids Supercrítics: Processos amb Reacció 6
20645208 Dissolucions d'Electròlits 4 20715201 Fluïds no Convencionals: Electròlits, Líquids Iònics i Nanofluids 6
20645217

20645214
Propietats del Transport
i
Determinació de Propietats Tèrmicas de Fluids Industrials
4

6
20715102 Propietats Termodinàmiques i de Transports de Gasos i Líquids 6
20645216 Metrologia de Magnituds Tèrmiques 6 20715101 Instrumentació i Mesura en Enginyeria Termodinàmica 6