saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari d'Enginyeria Termodinàmica de Fluids

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 24 18 18 60
TOTALS 24 18 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
20715104 Iniciació a la Recerca 6
20715301 Treball de Fi de Màster 18
Primer quadrimestre
20715101 Instrumentació i Mesura en Enginyeria Termodinàmica 6
20715103 Modelatge Termodinàmic de Sistemes Fluids 6
  Optatives 6
Segon quadrimestre
20715102 Propietats Termodinàmiques i de Transport de Gasos i Líquids 6
  Optatives 12

Assignatures optatives

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20715201 Fluïds no Convencionals: Electrolits, Líquids Iònics i Nanofluids 6
20715202 Enginyeria Termodinàmica Avançada 6
20715203 Poligeneració d'Energia i Integració Energètica 6
20715204 Sistemes de Conversió d'Energia Tèrmica 6
20715205 Enginyeria de Processos amb Fluids Supercrítics: Processos amb Separació 6
20715206 Enginyeria de Processos amb Fluids Supercrítics: Processos amb Reacció 6