saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster d'Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics: Taula d'adaptació

TAULA D'ADAPTACIÓ

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA (2010)

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ENGINYERIA I TECNOLOGIA DELS SISTEMES ELECTRÒNICS (2014)

Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
17605102 Iniciació a la Recerca 8 17675107
 
 
 Laboratori Integrador
 
5
17605217 Pràctiques a la Indústria  8
17605101 Sistemes Electrònics Industrials 8 17675201 Modelatge i Control de Màquines Elèctriques 3

17605205


17605203

Dispositius Semiconductors
i
Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

4


4

17675102  
Dispositius i Tecnologies Microelectrònics i Nanolectrònics
 
 
4

17605206

17605209

Dispositius Optoelectrònics i Fotònics
i
Mode d'Operació RF en Dispositius i Circuits Integrats

8

4

17675209

17675207

Dispositius Optoelectrònics i de Radiofreqüència
i
Dispositius Semiconductors Avançats

3

3

17605216 Optomització i Control Òptim o 6 17675105
 
 
Control Digital
 
 
4
 

17605219


17605215

Control i Programació de Robots
i
Robòtica Mòbil

8


4

17605218 Sistemes de Percepció 8 17675210 Microsistemes i Nanosistemes Sensors 3

17605202 

17605220

Gestió de la Transferència i Innovació
i
Orientació Professional i Ciutadania

4

3

17675106 Innovació e Enginyeria 4
17605213  Síntesi, Modelització i Control de Convertidors Commutats 8

17675202

17675203

Modelatge i Control de Convertidors
i
Control Digital de Convertidors

3

3

17605214 Gestió de Potència de Fonts d'Energia Renovables 4 17675204 Arquitectura Elèctrica de Sistemes de Gestió d'Energia 3