saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics

Titulacions d'admissió

Titulacions universitàries d’Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Industrial (Electricitat, Electrònica Industrial i Automàtica), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Electrònica, Ciències Físiques, Enginyeria Física, i àmbits afins.
Titulacions universitàries d’Enginyeria Tècnica Aeronàutica especialitzades en Aeromotors, Aeronavegació, Aeronaus, Aeroports i Equips i Materials Aeroespacials; Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitzada en Sistemes Electrònics, Sistemes de Telecomunicació, Imatge i So, i Telemàtica; Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial especialitzada en Electrònica Industrial, Electricitat i àmbits afins.
 

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Documents justificatius dels mèrits aportats pel candidat pel que fa als punts 3 al 6 dels criteris de selecció.

Criteris de selecció

1. Idoneïtat del títol d'accés, d'acord amb l'ordre següent:

     a. Titulacions oficials de grau, llicenciatures o enginyeries d'Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Industrial (Electricitat, Electrònica Industrial i Automàtica), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Electrònica, Ciències Físiques i Enginyeria Física: fins a un màxim de 8 punts.

     b. Titulacions oficials d'Enginyeria Tècnica Aeronàutica especialitzada en Aeromotors, Aeronavegació, Aeronaus, Aeroports i Equips i Materials Aeroespacials, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitzada en Sistemes Electrònics, Sistemes de Telecomunicació, Imatge i So, Telemàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial especialitzats en Electrònica Industrial, Electricitat: fins a un màxim de 7 punts.

     c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 4 punts.

3. Diplomes oficials d'anglès: fins a un màxim de 2 punts.

4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 2 punts.

5. Estades rellevants (d'un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: fins a un màxim de 2 punts.

6. Experiència professional acreditada, per a l'exercici de la qual serà necessària una titulació acadèmica en un àmbit relacionat amb el programa de màster. Per cada any complet d'experiència professional s'afegiran 0,2 punts fins a un màxim de 2 punts.