saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (en extinció)

Màster universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (en extinció)

Admissió

Perfil d'ingrés

El màster proposat és el postgrau que dóna continuïtat a les titulacions en els àmbits de l'enginyeria i de la tecnologia. El perfil típic d'entrada seria l'estudiant que ha cursat un grau clarament orientat a la tecnologia electrònica, o també a la tecnologia de la informació i les comunicacions. Per tant, els graus d’Enginyeria Aeronàutica, Telecomunicacions, Industrial (especialitats en Electrònica Industrial i Automàtica o Electricitat ) constitueixen el nucli principal del perfil d'ingrés, encara que també podran accedir al màster els alumnes que hagin cursat un grau de Física i d’Enginyeria Informàtica.

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per als estudiants que vulguin iniciar el màster són les següents:

  • Ser estudiants amb formació tècnica i que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la indústria de les TIC.
  • Tenir coneixements en matèries bàsiques i tecnològiques en l'àmbit industrial.
  • Tenir capacitats i interès per fer recerca i interès per desenvolupar la carrera professional en l'àmbit acadèmic.
  • Ser capaços d'analitzar la necessitat, l'oportunitat i valorar l'impacte social de la innovació tecnològica a l'empresa.

Titulacions d'admissió

Titulacions universitàries d’Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Industrial (Electricitat, Electrònica Industrial i Automàtica), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Electrònica, Ciències Físiques, Enginyeria Física, i àmbits afins.
Titulacions universitàries d’Enginyeria Tècnica Aeronàutica especialitzades en Aeromotors, Aeronavegació, Aeronaus, Aeroports i Equips i Materials Aeroespacials; Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitzada en Sistemes Electrònics, Sistemes de Telecomunicació, Imatge i So, i Telemàtica; Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial especialitzada en Electrònica Industrial, Electricitat i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Documents justificatius dels mèrits aportats pel candidat pel que fa als punts 3 al 6 dels criteris de selecció.

Criteris de selecció

1. Idoneïtat del títol d'accés, d'acord amb l'ordre següent:

  • a. Titulacions oficials de grau, llicenciatures o enginyeries d'Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Industrial (Electricitat, Electrònica Industrial i Automàtica), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Electrònica, Ciències Físiques i Enginyeria Física: fins a un màxim de 8 punts.
  • b. Titulacions oficials d'Enginyeria Tècnica Aeronàutica especialitzada en Aeromotors, Aeronavegació, Aeronaus, Aeroports i Equips i Materials Aeroespacials, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitzada en Sistemes Electrònics, Sistemes de Telecomunicació, Imatge i So, Telemàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial especialitzats en Electrònica Industrial, Electricitat: fins a un màxim de 7 punts.
  • c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 4 punts.

3. Diplomes oficials d'anglès: fins a un màxim de 2 punts.

4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 2 punts.

5. Estades rellevants (d'un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: fins a un màxim de 2 punts.

6. Experiència professional acreditada, per a l'exercici de la qual serà necessària una titulació acadèmica en un àmbit relacionat amb el programa de màster. Per cada any complet d'experiència professional s'afegiran 0,2 punts fins a un màxim de 2 punts.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat