saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial: taula d'adaptacions

ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN ENG. INFORMÀTICA: SEGURETAT INFORMÀTICA I SISTEMES INTEL·LIGENTS (2013) ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN ENG. DE LA SEGURETAT INFORMÀTICA I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2016)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
17665101 Investigació i Emprenedoria en Enginyeria Informàtica 6 17685203 Investigació i Emprenedoria en Seguretat i Intel·ligència Artificial 3
17665211 Seguretat Multimèdia 4.5 17685207 Seguretat Multimèdia 3
17665104 Sistemes de Visualització i Interacció 6 17685206 Sistemes de Visualització i Interacció 3
17665212 Computació Ubiqua 4.5 17685202 Computació Ubiqua 3
17665107 Arquitectures de Sistemes Distribuïts 6 17685201 Arquitectures Segures de Sistemes Distribuïts 3
17665108 Criptologia i Seguretat de la Informació 6 17685101 Criptologia i Seguretat de la Informació 4.5
17665201 Computació Neuronal i Evolutiva 6 17685106 Computació Neuronal i Evolutiva 4.5
17665202 Xarxes Complexes 6 17685208 Xarxes Complexes 3
17665203 Representació i Enginyeria del Coneixement 6 17685205 Representació i Enginyeria del Coneixement 3
17665204 Planificació i Raonament Aproximat 6 17685204 Planificació i Raonament Aproximat 3
17665205 Identificació Biomètrica 4,5 17685103 Identificació Biomètrica 4.5
17665206 Protecció de la Privadesa 4,5 17685107 Protecció de la Privadesa 4,5
17665210 Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multi-criteri 4,5 17685108 Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multicriteri 4,5
17665208 Introducció als Sistemes Multi-Agent 4,5 17685104 Sistemes Multiagent 4.5
17665209 Visió Artificial i Reconeixement de Patrons 4,5 17685105 Visió Artificial i Reconeixement de Patrons 4.5
17665207 Informàtica Forense 4,5 17685102 Informàtica Forense 4.5