saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria Química

Màster universitari en Enginyeria Química - 8a edició

Admissió

El Màster s'adreça a estudiants universitaris titulats en Enginyeria Química i àmbits afins o vinculades amb l'exercici de la professió d'Enginyeria Tècnica Industrial amb especialització en Química Industrial i àmbits afins. També s’enfoca cap a una vocació per liderar projectes.

També és possible accedir amb altres perfils si es demostra una clara vocació a la tasca docent.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Carta de motivació
  • Acreditació del coneixement d’anglès (nivell B1 o B2). La Comissió d’Admissió al màster podrà establir mecanismes addicionals a la presentació de certificats de coneixement de llengües, com ara entrevistes o proves de nivell.
  • Cartes de referència (opcional)

Criteris de valoració de mèrits

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris de valoració següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb l'ordre següent:

   a. Titulacions de l'àmbit de l'enginyeria: fins a un màxim de 30 punts.
   b. Titulacions de l'àmbit de les ciències i arquitectura: fins a un màxim de 20 punts.
   c. Uns altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al Màster i de la universitat i del país d’origen: fins a un màxim de 60 punts.

3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster, experiència professional: fins a un màxim de 5 punts.

4. Altres criteris d'interès com les estades (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment), motivació, carta de recomanació, entrevista personal: fins a un màxim de 5 punts.

No obstant, si no es cobreix la totalitat de places ofertes, sempre que es compleixin els requisits d'accés i admissió, l'òrgan d'admissió podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits. 

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat