saltar al contingut principal
Cercar
URV

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ (**) :

- Per als candidats que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17214010 Fonaments Químics de la Enginyeria 6
17214122 Ciència i Resistència de Materials 5

Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17204010 Fonaments Químics de la Enginyeria 6
17204122 Ciència i Resistència de Materials 5

Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20224009 Fonaments Químics de la Enginyeria 6
20224121 Fonaments de Tecnologia Electrònica i Automàtica 6

Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Química Industrial

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20204106 Màquines i Mecanismes 3
20204109 Resistència de Materials 3
Depenent de les assignatures optatives cursades en l'Enginyeria Tècnica hauran de cursar les assignatures següents:
20204112 Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor 5
20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
20204122 Disseny d'operacions de separació 9


(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.