saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica

Màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica - 6a edició

Admissió

Aquest Màster va adreçat a candidats titulats en: Matemàtiques, Estadística, Física i àmbits afins. També s’adreça a titulacions universitàries en Informàtica, Telecomunicacions, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Aeronàutica i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

La documentació necessària per fer la preinscripció.

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 40 punts, d'acord amb l'ordre següent:

  • a. Titulacions de l'àmbit de ciències: fins a un màxim de 40 punts.
  • b. Titulacions de l'àmbit d'enginyeria i arquitectura: fins a un màxim de 40 punts.
  • c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 40 punts.

3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) o experiència professional relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 punts.

4. Experiència prèvia en investigació i / o estades en centres d'investigació (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment): fins a un màxim de 10 punts.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat