saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 51 9 12 (obligatòria) -- 60
2n - -   18 30
TOTALS 51 9 12 18 90

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
20735112 Disseny Ecoeficient de Processos 6
Primer quadrimestre
20735103 Eines de Sostenibilitat 4.5
20735105 Normativa Ambiental i Energètica 3
20735106 Tecnologies d'Energies Renovables 4.5
20735108 Eficiència Energètica en Indústria i Transport 4.5
20735109 Gestió Ambiental i Energètica 3
20735110 Gestió i Valorització de Residus 4.5
  Optatives 3
Segon quadrimestre
20735101 Contaminació Atmosfèrica 4.5
20735102 Economia del Medi Ambient i de l'Energia 3
20735104 Màquines Tèrmiques i Hidràuliques 4.5
20735107 Eficiència Energètica en Edificis 4.5
20735111 Tractament Avançat d'Aigües 4.5
  Optatives 6

SEGON CURS: Assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
20735401 Pràctiques Externes 12
20735301 Treball de Fi de Màster 18

Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu la activació anual

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20735201 Direcció i Gestió d'Empreses 4.5
20735202 Eines Analítiques Aplicades a l'Enginyeria Ambiental 3
20735205 Gestió del Canvi 3
20735203 Integració d'Energies Renovables 3
20735204 Lideratge Industrial 3
20735206 Modelització de Plantes Depuradores 3
20735209 Models de Dispersió de Contaminants 3
20735207 Simulació Numèrica en Enginyeria Ambiental i Energètica 3
20735208 Tecnologies Energètiques Emergents 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau d'Enginyeria Elèctrica i el grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de la URV
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3
20735211 Cinètica i Reactors 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau d'Enginyeria Mecànica de la URV
20735212 Fonaments d'Enginyeria Química 3
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3
20735211 Cinètica i Reactors 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau de Química de la URV
20735210 Ampliació de Termodinàmica i Hidràulica 6
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau de Biotecnologia de la URV
20735210 Ampliació de Termodinàmica i Hidràulica 6
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants que han cursat el grau de Ciències Ambientals de la UB
20735210 Ampliació de Termodinàmica i Hidràulica 6
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3
Assignatures optatives obligatòries per als estudiants procedents del grau de Física, Biologia, Bioquímica i Biologia Molecular, i Arquitectura
20735210 Ampliació de Termodinàmica i Hidràulica 6
20735214 Operacions Unitàries Bàsiques 3

 

Complements de Formació

Per als candidats que han cursat un grau en Física, Biologia, Bioquímica i Biologia Molecular.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20735212 Fonaments d'Enginyeria Química 3
20735211 Cinètica i Reactors 3

Per als candidats que han realitzat un grau en Arquitectura.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20735213 Fonaments Químics de l'Enginyeria 6
20735211 Cinètica i Reactors 3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.