saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016): taula d'adaptacions

ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE CLIMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA (2016)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
20655204 Tecnologies de Producció de Fred i Calor 6 20735104 Màquines Tèrmiques i Hidràuliques 4.5
20655210 Càlcul i Disseny de Sistemes de Refrigeració Solar 3 20735203 Integració d'Energies Renovables 3
20655214 Necessitats Energètiques i Simulació d'Instal·lacions d'Edificis 3 20735107 Eficiència Energètica en Edificis 4.5
ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE (2011) ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA (2016) 
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
20675101 Gestió Ambiental 3 20735109 Gestió Ambiental i Energètica 3
20675102 Eines de Sostenibilitat 6 20735103 Eines de Sostenibilitat 4.5
20675104 Models de Transport de Contaminants 6 20735209 Models de Dispersió de Contaminants 3
20675105 Tractaments Avançats d'Aigües i la seva Gestió 3 20735111 Tractament Avançat d'Aigües 4.5
20675106 Eines Analítiques Aplicades a l'Enginyeria Ambiental 3 20735202 Eines Analítiques Aplicades a l'Enginyeria Ambiental 3
20675107

20675204
Gestió i Minimització de Residus
i
Tècniques Avançades per al Tractament Eficient i Revalorització de Residus
3

3
20735110 Gestió i Valorització de Residus 4.5
20675203 Tècniques Ecoeficients per al Disseny de Processos i Productes 6 20735112 Disseny Ecoeficient de Processos 6